AMK/OTS

Steeds vaker horen we van gezinnen die te maken krijgen met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, sinds kort ‘Veilig Thuis’ of zelfs Ondertoezichtstelling (OTS). Ouders worden aangemeld bij Jeugdzorg door o.a. huisartsen, medisch specialisten en leerplichtambtenaren, omdat ouders kiezen voor een andere behandeling, veelal in het buitenland, dan de CBO-richtlijn voorschrijft of wegens langdurig verzuim op school wegens niet erkende chronische Lyme. Voor ouders die hiermee te maken krijgen verzamelen we informatie op deze pagina.

Wat is OTS?
Wat is AMK?
Schoolverzuim en AMK
Wat gebeurt er als uw kind is aangemeld bij het AMK

 

 

Rechtszaken
1a. Eerste aanleg Voorlopige (V)OTS, uithuisplaatsing, schorsing van het ouderlijke gezag:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:8112
Inhoudsindicatie: De Raad verzoekt o.a. een VOTS en een machtiging om de minderjarige dag en nacht uit huis te plaatsen in een ziekenhuis voor de duur van 3 maanden.

2a. Eerste aanleg OTS:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ7754
Inhoudsindicatie: Bij een medisch dispuut tussen reguliere artsen over de juiste medische behandeling van een zieke minderjarige hebben de ouders en de minderjarige de vrijheid om zelf een keuze te maken. Overheidsingrijpen in de vorm van een ondertoezichtstelling is alleen op zijn plaats als er sprake is van een apert onjuiste keuze waardoor de veiligheid van de minderjarige in gevaar komt.

2b. Hoger beroep OTS:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BU3994
Inhoudsindicatie: Ernstig zieke minderjarige, gronden ondertoezichtstelling niet aanwezig.

Aangepast: 10 oktober 2016