Artikelen

Commentaar op artikelen van het Consensusberaad Lyme Laboratorium Diagnostiek door Niek Haak (2013)
Reactie op Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie 2012-3

Waarom is er geen betrouwbare test voor de ziekte van Lyme? door Niek Haak (2009), geactualiseerd april 2017

Antibiotica en Esperanto door Niek Haak (2010), geactualiseerd april 2017
Het vervolg op het bovenstaande artikel.

Commentaar op de CBO-richtlijn Lymeziekte door Robert F.Bolderdijk (2012)
De CBO richtlijn Lyme-borreliose 2013 is officieel van kracht. In deze richtlijn blijven de onzekerheden onverminderd voortbestaan, niet alleen zijn er aanbevelingen die onvolledig, onjuist maar zelfs misleidend zijn vanwege het selectieve gebruik van de literatuur als bewijs.

 

Op de pagina onderzoek en commentaar vindt u korte artikelen over recent onderzoek op het gebied van Lyme diagnostiek en behandeling van (chronische) Lyme.

Aangepast: 7 april 2017