Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1503440961tkeiz1503440961teebn1503440961eket@1503440961retti1503440961zrooV1503440961

Robert Mast – interim secretaris
ln.ne1503440961tkeiz1503440961teebn1503440961eket@1503440961redre1503440961eheb1503440961

Hein van Asperen – Penningmeester
ln.ne1503440961tkeiz1503440961teebn1503440961eket@1503440961retse1503440961emgni1503440961nnep1503440961

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1503440961tkeiz1503440961teebn1503440961eket@1503440961keozr1503440961ednO1503440961
Els Duba – Voorlichting
ln.ne1503440961tkeiz1503440961teebn1503440961eket@1503440961gnith1503440961cilro1503440961oV1503440961

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1503440961tkeiz1503440961teebn1503440961eket@1503440961gnivr1503440961ewnes1503440961dnoF1503440961

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1503440961tkeiz1503440961teebn1503440961eket@1503440961eitca1503440961derbe1503440961W1503440961

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1503440961tkeiz1503440961teebn1503440961eket@1503440961redre1503440961eheB1503440961

Aangepast: 20 mei 2017