Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1490695776tkeiz1490695776teebn1490695776eket@1490695776retti1490695776zrooV1490695776
Koen van Kempen – secretaris/penningmeester
ln.ne1490695776tkeiz1490695776teebn1490695776eket@1490695776sirat1490695776erceS1490695776

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1490695776tkeiz1490695776teebn1490695776eket@1490695776keozr1490695776ednO1490695776
Els Duba – Voorlichting
ln.ne1490695776tkeiz1490695776teebn1490695776eket@1490695776gnith1490695776cilro1490695776oV1490695776

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1490695776tkeiz1490695776teebn1490695776eket@1490695776gnivr1490695776ewnes1490695776dnoF1490695776

Juridisch
Voor contact met de juridisch adviseur
ln.ne1490695776tkeiz1490695776teebn1490695776eket@1490695776hcsid1490695776iruJ1490695776

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1490695776tkeiz1490695776teebn1490695776eket@1490695776eitca1490695776derbe1490695776W1490695776

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1490695776tkeiz1490695776teebn1490695776eket@1490695776redre1490695776eheB1490695776

Aangepast: 29 januari 2017