Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1495946718tkeiz1495946718teebn1495946718eket@1495946718retti1495946718zrooV1495946718

Robert Mast – interim secretaris
ln.ne1495946718tkeiz1495946718teebn1495946718eket@1495946718redre1495946718eheb1495946718

Hein van Asperen – Penningmeester
ln.ne1495946718tkeiz1495946718teebn1495946718eket@1495946718retse1495946718emgni1495946718nnep1495946718

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1495946718tkeiz1495946718teebn1495946718eket@1495946718keozr1495946718ednO1495946718
Els Duba – Voorlichting
ln.ne1495946718tkeiz1495946718teebn1495946718eket@1495946718gnith1495946718cilro1495946718oV1495946718

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1495946718tkeiz1495946718teebn1495946718eket@1495946718gnivr1495946718ewnes1495946718dnoF1495946718

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1495946718tkeiz1495946718teebn1495946718eket@1495946718eitca1495946718derbe1495946718W1495946718

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1495946718tkeiz1495946718teebn1495946718eket@1495946718redre1495946718eheB1495946718

Aangepast: 20 mei 2017