Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1488161429tkeiz1488161429teebn1488161429eket@1488161429retti1488161429zrooV1488161429
Koen van Kempen – secretaris/penningmeester
ln.ne1488161429tkeiz1488161429teebn1488161429eket@1488161429sirat1488161429erceS1488161429

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1488161429tkeiz1488161429teebn1488161429eket@1488161429keozr1488161429ednO1488161429
Els Duba – Voorlichting
ln.ne1488161429tkeiz1488161429teebn1488161429eket@1488161429gnith1488161429cilro1488161429oV1488161429

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1488161429tkeiz1488161429teebn1488161429eket@1488161429gnivr1488161429ewnes1488161429dnoF1488161429

Juridisch
Voor contact met de juridisch adviseur
ln.ne1488161429tkeiz1488161429teebn1488161429eket@1488161429hcsid1488161429iruJ1488161429

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1488161429tkeiz1488161429teebn1488161429eket@1488161429eitca1488161429derbe1488161429W1488161429

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1488161429tkeiz1488161429teebn1488161429eket@1488161429redre1488161429eheB1488161429

Aangepast: 29 januari 2017