Zorgkosten

Op deze pagina vindt u diverse info die te maken heeft met zorgkosten zoals onze brochure met handreikingen wat te doen wanneer uw zorgverzekeraar uw zorgkosten niet vergoeden wil en verslagen van verschillende rechtszaken, aangespannen tegen zorgverzekeraars.

Wat te doen als Uw zorgverzekeraar Uw zorgkosten niet wil vergoeden
In deze brochure (eigen uitgave STZ) wordt toegelicht hoe u uw zorgkosten vergoed kunt krijgen. U vindt o.a. een stappenplan voor wanneer u werk wilt maken om uw zorgkosten toch vergoed te krijgen.

Rechtszaken

1a. Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak 27-10-2010
Zaaknummer 282793
Eerste aanleg – enkelvoudig
Verloren
Vonnis 1a

1b. Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak 28-02-2012
Datum publicatie 05-03-2012
Zaaknummer 200.079.908
Hoger beroep
Gewonnen

Inhoudsindicatie:
Langere behandeling van chronische Lyme met intraveneus Ceftriaxon is in overeenstemming met de stand van de wetenschap en de praktijk in meerdere ontwikkelde landen en daarom onder zorgverzekering voor vergoeding vatbaar.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BV7524

2a. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 12-02-2014
Datum publicatie 05-03-2014
Zaaknummer2294416
Eerste aanleg – enkelvoudig
Verloren

Inhoudsindicatie:
“Zorgverzekeringszaak. Patiënte stelt te lijden aan de ziekte van Lyme. Nu niet is komen vast te staan dat de uitgevoerde behandeling met Ceftriaxon conform de stand van wetenschap en praktijk is, is de zorgverzekeraar niet gehouden tot vergoeding van de behandeling over te gaan.”
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:1412

3a. Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak 18-2-2014
Zaaknummer 2397269
Eerste aanleg – enkelvoudig
Verloren
3a Vonnis

4a. Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak 2-6-2015
Zaaknummer 3514976
Eerste aanleg – enkelvoudig
Verloren
4a Vonnis

5a. Rechtbank Zeeland-west-Brabant
Datum uitspraak 15-7-2015
Zaaknummer 3781661
Eerste aanleg – enkelvoudig
Gewonnen
5a Vonnis

6a. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 22-7-2015
Zaaknummer 3620480
Eerste aanleg – enkelvoudig
Gewonnen
6a Vonnis

7a. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 26-05-2016
Datum publicatie 17-06-2016
Zaaknummer 300519
Eerste aanleg – enkelvoudig Kort geding
Gewonnen

Inhoudsindicatie:
Verzekeringszaak. Vordering tot nakoming van zorgverzekeringsovereenkomst, waaronder betaling van kosten van onderzoek en genees-/hulpmiddelen die door arts in het buitenland worden voorgeschreven. Vraag of de behandeling al dan niet valt onder de door verzekeraar verzekerde prestaties. Vraag of de behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Na belangenafweging volgt bevel aan verzekeraar om op straffe van een dwangsom de zorgverzekeringsovereenkomst na te komen en de kosten van behandeling te vergoeden.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:3300

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:12
Inhoudsindicatie: Gaat zorgverzekeraar op de stoel van de zorgverlener zitten?

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen SKGZ
Uitspraken: http://www.kpzv.nl/
Hier vindt u meer zaken. Zoekterm: lyme of borreliose

Aangepast: 22 maart 2017