4MORGEN

Sinds kort is Stichting Tekenbeetziekten als goed doel toegevoegd aan 4MORGEN, een online platform van waaruit alledaagse aankopen gedaan kunnen worden. Het platform biedt tot méér dan 4.000 webwinkels -waaronder alle bekende- toegang. Elke keer wanneer een aankoop wordt gestart vanaf het platform, ontvangt de gebruiker een bedrag terug dat gedoneerd kan worden aan zelf uitgekozen goede doelen. Zonder dat de gebruiker bestaande aanbiedingen en kortingen misloopt, maakt 4MORGEN het mogelijk dat iedereen gratis kan doneren.

Er is een groeiend besef dat we anders met onze wereld om moeten gaan. Goede doelen – groot en klein – maken zich hiervoor sterk. Een verslechtering van het geefklimaat als gevolg van economische tegenslag alsmede een toenemende concurrentie om de gunst van de donateur, heeft er toe geleid dat fondsenwerving door goede doelen onder druk is komen te staan. Om de teruggang in financiële middelen bij goede doelen tegen te gaan, zijn goede doelen op zoek naar nieuwe initiatieven en goedkopere manieren van fondsenwerving.

4MORGEN wil de wereld positief veranderen. We geloven in het werk van goede doelen en willen het mogelijk maken dat zo veel mogelijk mensen kunnen doneren om samen voor een mooiere en meer duurzame wereld te gaan. Hiervoor bieden we een nieuwe wijze van fondsenwerving die gratis doneren aan goede doelen mogelijk maakt”.

http://www.4morgen.org/
https://www.facebook.com/4mrgn?fref=ts

Aangepast: 22 juni 2015