Beroepsziekte

Steeds meer werkers in het groen krijgen te maken met tekenbeetziekten als gevolg van hun dagelijks werk. Te denken valt aan boswachters, hoveniers, politie, maar ook door jagers, slachters en poeliers worden tekenbeten en ziekten gemeld. Voor deze ‘beroepswerkers in het groen’ verzamelen we op deze pagina handige informatie. Heeft u vanuit de branche relevante informatie die hier een plaats verdient; laat het ons weten via het contactformulier!


Definitie beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening ontstaan als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.
De ziekte van Lyme wordt algemeen aanvaard als beroepsziekte in Nederland.


Aansprakelijkheid bij beroepsziekte

Zorgplicht van de werkgever houdt onder meer in het treffen van veiligheidsmaatregelen en het verstrekken van instructies om gezondheidsschade van de werknemer te voorkomen. De vraag of een werkgever ook altijd verplicht is om in alle gevallen maatregelen te nemen is onder andere afhankelijk van:

1. De mate van onzekerheid omtrent eventuele risicofactoren en de mogelijke (beroeps)ziekte
2. De ernst van het risico en de tijd die nodig is om het onderzoek naar het risico te verrichten
3. Het feit of andere schadelijke effecten bekend zijn
4. Het feit of het gezondheidsrisico bekend is, of had moeten zijn

Indien de werkgever niet kan bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan of dat eventuele veiligheidsmaatregelen de gezondheidsschade van de werknemer niet hadden kunnen voorkomen, dan zal de werkgever aansprakelijk zijn, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.
De rechtspraak stelt zware eisen aan het aannemen van bewuste roekeloosheid.


Stappenplan diagnostiek beroepsziekten

Het zes stappenplan voor beroepsziekten

Ziekte van Lyme als beroepsziekte
Wat werknemers moeten doen om te kunnen bewijzen dat het om een beroeps gerelateerde ziekte of aandoening gaat is:

1. Elke tekenbeet in de tijd van de baas melden met een bedrijfsongevallenformulier.
2. De bedrijfsarts en huisarts in kennis stellen.
3. Bewaar de teek (in alcohol).
4. Als men besmet is, rode ring of griepachtige verschijnselen/gewrichtsklachten, meteen de werkgever aansprakelijk stellen.


Verdere relevantie informatie
http://www.beroepsziekten.nl/

Rechtszaken
Eerste aanleg beroepsziekte ziekte van Lyme
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBASS:2012:BX2999
Inhoudsindicatie:
Ziekte van Lyme beroepsziekte. Arbeidsongeschiktheid waarop de opzegging van de arbeidovereenkomst is gegrond, komt mogelijk voort uit een beroepsziekte. Stelplicht en bewijslast werknemer bij een beroep op een kennelijke onredelijke opzegging.

Hoger beroep beroepsziekte ziekte van Lyme
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BK0705
Inhoudsindicatie:
Ziekte van Lyme beroepsziekte. Omvang geding.

Eerste aanleg beroepsziekte ziekte van Lyme
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMID:2009:BG9910
Inhoudsindicatie:
Ziekte van Lyme beroepsziekte. Besluit bezoldiging politie.

Aangepast: 8 augustus 2020