Campagne ‘Lyme is Hell’

Op maandag 13 april 2015, bij de start van de Week van de Teek 2015, is de bewustwordingscampagne ‘Lyme is Hell’ van start gegaan. Initiatiefnemers zijn Esmee Kamphuis (lymepatiënte), Jaap Ruurd Feitsma (filmmaker en vriend van Esmee), de Lymevereniging en Stichting Tekenbeetziekten STZ. De première van de videospot ‘Lyme is Hell’ vond plaats in Heerenveen met pers uit de Noordelijke provincies erbij.

Heel raak is de uitspraak van de campagne ‘Lyme doodt niet meteen, maar neemt wel je leven’. De campagne moet leiden tot meer begrip, meer actie en meer steun om het leven van lymepatiënten weer perspectief te geven.

Meer informatie:
Facebook ‘Lyme is Hell’ https://www.facebook.com/LymeisHell?fref=ts
Video spot ‘Lyme is Hell’ https://youtu.be/uZDRKyGFoaA
GPTV: Meer aandacht voor ziekte van Lyme nodig

Aangepast: 4 oktober 2018