Colofon

Vestigingsadres:
Pastoor de Klijnlaan 21
5171 JT Kaatsheuvel

Secretariaat en fondswerving:
Robert Mast, interim secretaris
ln.ne1553123883tkeiz1553123883teebn1553123883eket@1553123883sirat1553123883erceS1553123883

KvK 9161797

Bankgegevens Stichting Tekenbeetziekten:
ABN AMRO
IBAN: NL30ABNA0507624300
BIC: ABNANL2A

Webredactie:
Marja Visser
ln.ne1553123883tkeiz1553123883teebn1553123883eket@1553123883eitca1553123883derbe1553123883W1553123883

Webbeheer
Robert Mast
ln.ne1553123883tkeiz1553123883teebn1553123883eket@1553123883redre1553123883eheB1553123883

Onderzoek
Diana Uitdenbogerd
ln.ne1553123883tkeiz1553123883teebn1553123883eket@1553123883keozr1553123883ednO1553123883

Fotografie
Albert de Wilde
Niels Sloth

Copyright
Alle teksten, de artikelen geschreven door Niek Haak en de daar bijbehorende afbeeldingen (pagina’s Artikelen, Onderzoek en commentaar, zowel de Nederlandse als Engelse versies), en de foto’s  op deze website vallen onder copyright van de website van Stichting Tekenbeetziekten. Downloads op de pagina’s https://www.tekenbeetziekten.nl/informatiebrochures/ , https://www.tekenbeetziekten.nl/kinderen-en-jongeren en https://www.tekenbeetziekten.nl/about-ticks-and-lyme-disease-in-nl/ (bijsluiter bij de anderstalige tekenkaarten) zijn vrij te gebruiken. Voor gebruik van alle andere teksten, en genoemde artikelen en afbeeldingen dient vooraf toestemming gevraagd te worden via ln.ne1553123883tkeiz1553123883neket1553123883@eitc1553123883aderb1553123883ew1553123883. Dit in verband met gebruiksrechten van m.n. de afbeeldingen. Teksten en genoemde artikelen van de website mogen na toestemming worden overgenomen, mits in hun volledigheid en met bronvermelding.

Logo: Het logo geniet auteursrechtelijke bescherming, het ontwerp is van Studio Koelewijn Brüggenwirth. Het gebruiksrecht van het logo berust bij de STZ. Zonder toestemming gebruikmaken van het logo of een gedeelte daarvan is niet toegestaan.

Aangepast: 4 oktober 2018