Colofon

Vestigingsadres:
Pastoor de Klijnlaan 21
5171 JT Kaatsheuvel

Secretariaat en fondswerving:
Robert Mast, interim secretaris
ln.ne1532234010tkeiz1532234010teebn1532234010eket@1532234010sirat1532234010erceS1532234010

KvK 9161797

Bankgegevens Stichting Tekenbeetziekten:
ABN AMRO
IBAN: NL30ABNA0507624300
BIC: ABNANL2A

Webredactie:
Marja Visser
ln.ne1532234010tkeiz1532234010teebn1532234010eket@1532234010eitca1532234010derbe1532234010W1532234010

Webbeheer
Robert Mast
ln.ne1532234010tkeiz1532234010teebn1532234010eket@1532234010redre1532234010eheB1532234010

Onderzoek
ln.ne1532234010tkeiz1532234010teebn1532234010eket@1532234010keozr1532234010ednO1532234010

Fotografie
Albert de Wilde
Niels Sloth

Copyricht
Alle teksten, de artikelen geschreven door Niek Haak en de daar bijbehorende afbeeldingen (pagina’s Artikelen, Onderzoek en commentaar, zowel de Nederlandse als Engelse versies), en de foto’s  op deze website vallen onder copyright van de website van Stichting Tekenbeetziekten. Downloads op de pagina’s https://www.tekenbeetziekten.nl/informatiebrochures/ , https://www.tekenbeetziekten.nl/kinderen-en-jongeren en https://www.tekenbeetziekten.nl/about-ticks-and-lyme-disease-in-nl/ (bijsluiter bij de anderstalige tekenkaarten) zijn vrij te gebruiken. Voor gebruik van alle andere teksten, en genoemde artikelen en afbeeldingen dient vooraf toestemming gevraagd te worden via ln.ne1532234010tkeiz1532234010neket1532234010@eitc1532234010aderb1532234010ew1532234010. Dit in verband met gebruiksrechten van m.n. de afbeeldingen. Teksten en genoemde artikelen van de website mogen na toestemming worden overgenomen, mits in hun volledigheid en met bronvermelding.

Logo: Het logo geniet auteursrechtelijke bescherming, het ontwerp is van Studio Koelewijn Brüggenwirth. Het gebruiksrecht van het logo berust bij de STZ. Zonder toestemming gebruikmaken van het logo of een gedeelte daarvan is niet toegestaan.

Aangepast: 20 mei 2017