Oogklachten

De oorzaak van oogklachten bij de ziekte van Lyme

Bij zowel vroege als latere stadia van de ziekte van Lyme kunnen verschillende oogproblemen ontstaan. Deze kunnen ofwel een gevolg zijn van onstekingen in verschillende delen van het oog, ofwel het gevolg zijn van neuroborreliose, waarbij verschillende hersenzenuwen die invloed hebben op de ogen kunnen worden aangedaan. Dit kan optreden aan één of beide ogen en variëren van mild tot zeer ernstig.

De verschillende oogklachten

Klachten die kunnen optreden zijn: roodheid van het oog, oogpijn, pijn bij oogbewegingen, dubbelzien, niet goed tegen licht kunnen, moeite met scherpstellen, wazig zien, slechter zien, vlekjes zien (floaters), branderige ogen, tranende ogen, afscheiding, zwelling, warm aanvoelen van het oog en het gevoel een vuiltje in het oog te hebben.

Bij neuroborreliose kunnen als gevolg van (gedeeltelijke) verlamming van verschillende hersenzenuwen daarnaast de volgende klachten ook nog voorkomen: minder kleuren zien, minder contrast zien, een verminderd gezichtsveld, niet meer alle oogbewegingen kunnen maken, een afwijkende oogstand en een hangend ooglid.

Oogonstekingen en oogirritatie kunnen veel andere oorzaken hebben, waaronder veel verschillende andere (auto-immuun) aandoeningen en andere (tekenbeet)ziekten. Het is niet bekend hoe vaak dit symptoom voorkomt bij de ziekte van Lyme. Bij ontstoken slijmvlies of bindvlies van het oog (conjunctivitis) is bekend dat dit vaak op kan treden in het vroege stadium van de ziekte samen met griep-achtige klachten. Andere oogontstekingen, zoals van de iris, het hoornvlies of het hele oog, komen meer voor in de latere stadia van de ziekte.

Te late behandeling kan leiden tot blijvende schade

Hoewel een oogontsteking bij veel mensen vanzelf weer (tijdelijk) kan verdwijnen, kan vertraging in de diagnose en behandeling ook leiden tot blijvende zichtproblemen en in zeer uitzonderlijke gevallen blindheid.

Aanhoudende of terugkerend oogontstekingen bij de ziekte van Lyme kunnen veroorzaakt worden door een aanhoudende Borrelia-infectie waarvoor langere antibioticabehandeling nodig is en/of een mogelijke door de bacterie veroorzaakte auto-immuunreactie.

Bronnen

CBO richtlijn Lymeziekte 2013 https://www.rivm.nl/documenten/cbo-richtlijn-lymeziekte-juli-2013

www.oogartsen.nl, een website die is samengesteld door de oogheelkundige afdelingen behorende tot de groep Stichting Topklinische Ziekenhuizen in Nederland.