De uitdaging van tekenbeetziekten

Christian Peronne (Hôpitaux de Paris, University of Versailles) beschrijft in een opinie artikel de groeiende uitdaging die tekenbeetziekten vormen voor de volksgezondheid. In tegenstelling tot de wetenschappelijke artikelen over lymeziekte die gepubliceerd worden vanuit de ivoren torens van het Amerikaanse medisch establishment en hun Europese handlangers wordt eerlijk uiteengezet hoe gebrekkig de kennis en diagnostiek op dit terrein is, en wat er moet gebeuren om de rampzalige ontwikkelingen voor de volksgezondheid te keren. Hij bespreekt daarbij met name de diagnostiek, o.a. de dominantie van de zeer gebrekkige serologie, het probleem van seronegativiteit en het grotendeels negeren van nieuwe technische mogelijkheden (die voor andere ziekten vaak al wél benut worden). Uit dit relatief korte artikel wordt duidelijk hoe de officiele IDSA/CBO opvatting – dat Lyme een ‘zeldzame, relatief makkelijk te diagnosticeren en te behandelen ziekte’ is – volstrekt in tegenspraak is met de werkelijkheid. Een en ander wordt gestaafd met een flinke lijst referenties.

Peronne stelt voor – evenals recent diverse anderen – om de naam ‘Ziekte van Lyme’ voortaan achterwege te laten vanwege alle foute associaties die dat met zich meebrengt en een nieuwe naam te introduceren voor het syndroom van klachten dat na een tekenbeet kan ontstaan. Misschien kunnen we ‘Lyme Disease’ dan overlaten aan de gevestigde ‘Lyme deskundigen’ met hun Middeleeuwse opvattingen en voortaan negeren. Verder moet er volgens hem degelijk fundamenteel en klinisch onderzoek naar tekenbeetziekten gestart worden door een brede groep van onafhankelijke onderzoekers (en dus niet door de club die al 20-30 jaar zorgt dat we geen stap vooruit komen) en beter gebruik gemaakt worden van nieuwe technische mogelijkheden voor diagnose van tekenbeetziekten, met name PCR/sequencing voor een betere inventarisatie van de vele tekenbeet co-infecties.

Lyme and associated tick-borne diseases: global challenges in the context of a public health threat
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fcimb.2014.00074/full

lymeloonies

Aangepast: 28 augustus 2014