DETECTION AND HETEROGENEITY OF BORRELIA BURGDORFERI IN IXODES TICKS BY CULTURE-DEPENDENT AND CULTURE-INDEPENDENT METHODS.

Amerikaanse onderzoekers vonden met een nieuwe PCR detectiemethode dat 62% van de volwassen teken (deer ticks) besmet waren met Borrelia burgdorferi, de bacterie die lymeziekte veroorzaakt. Tweederde van de besmette teken had twee of meer verschillende OspC genotypes van Borrelia burgdorferi, oftewel een mix-infectie. Het vermoeden is dat mix-infecties ernstiger ziekte bij een besmette patiënt kunnen veroorzaken. Het lijkt er om diverse redenen op dat gangbare testen (o.a. culture) zowel het besmettingspercentage als het percentage mix-infecties onderschatten en vooral gangbare genotypes detecteren. Dat kan dan weer tot allerlei andere foutieve conclusies over Lymeziekte leiden. N.B.: de situatie in Europa is afwijkend doordat hier nog meer genotypes voorkomen (en dus waarschijnlijk nog meer mix-infecties). De meeste Lyme besmettingen worden veroorzaakt door nimfen die vermoedelijk een lager percentage (mix-)infecties hebben. Op basis van de gangbare Lyme serologie is over dit onderwerp zelden iets te zeggen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23175266

Aangepast: 9 augustus 2020