Familie aanwas in Zuid-Amerika

14 juli 2014

De Borrelia familie blijft groeien: recent werd nog Borrelia kurtenbachii toegevoegd aan de lijst van Borrelia sensu lato soorten, daarna was het de beurt aan Borrelia chilensis. Het gaat daarbij om een nieuwe soort die tot nu toe alleen in Chili gevonden is, in teken van de Ixodes familie en hun gastheren. Of de nieuwe soort ziekte bij mensen veroorzaakt is nog niet vastgesteld, maar het lijkt aannemelijk gezien het sporadisch voorkomen van een op Lyme lijkende ziekte in Chili. Omdat bij de betreffende patiënten de ziekteverwekker niet met kweek kon worden aangetoond werd tot nu toe gesteld dat er geen sprake kon zijn van Lyme. Immers, kweek is de ‘gouden standaard’ en volgens de gezaghebbende IDSA komt Lyme alleen voor in specifieke regio’s in de gematigde zones op het Noordelijk Halfrond, vooral in de VS, Europa en Azië.

Borrelia chilensis werd aangetoond door middel van microscopie en PCR tests. Op basis van de DNA sequentie (genetische verwantschap) wordt de soort voorlopig ingedeeld bij de Bb sl groep. Een zuivere kweek van Borrelia chilensis bleek tot nu toe niet mogelijk, de culturen waren altijd verontreinigd met een uit teken afkomstige proteobacterie wat het onderzoek bemoeilijkt. In hoeverre deze nieuwe soort gedetecteerd kan worden door bestaande Lyme testen wordt niet vermeld.

Volgens de onderzoekers is chilensis de eerste Borrelia sl soort in Zuid-Amerika, even afgezien van de recente vondst van DNA van mogelijk twee nieuwe Bb sl soorten in teken in Uruguay. Merkwaardig is dat onvermeld blijft dat al 25 jaar bekend is dat in Brazilië een sterk op Lyme lijkende ziekte voorkomt (allesbehalve in de ‘gematigde zones van het Noordelijk Halfrond’). De Braziliaanse Borrelia wordt echter overgebracht door andere teken, is niet te kweken met de traditionele Borrelia kweekmedia en slecht aantoonbaar met de bestaande Lyme tests (Elisa, Westernblot en PCR). De veroorzaker van de Braziliaanse ‘Lyme-like disease’ is daardoor nog onvoldoende gekarakteriseerd. Dat dit zwarte schaap in de Borrelia familie verzwegen wordt, zou ook te maken kunnen hebben met de jarenlange vete tussen IDSA en de Braziliaanse Lyme onderzoekers: het past niet in de simplistische IDSA opvattingen over Lyme en demonstreert bovendien hoe gammel de bestaande Borrelia diagnostiek is.

Borrelia chilensis, a new member of the Borrelia burgdorferi sensu lato complex that extends the range of this genospecies in the Southern Hemisphere.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24148079

Amplification of the flgE gene provides evidence for the existence of a Brazilian borreliosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22634887

De Borrelia familie
De Borrelia groep bestaat nu uit minimaal 34 soorten die bijna allemaal ziekte bij mensen en/of dieren veroorzaken. De soorten worden onderverdeeld in drie groepen. De LB (Lyme Borreliosis) of Bb sl groep bevat 19 soorten. Hiervan wordt aangenomen dat ze Lyme kunnen veroorzaken, maar slechts 9 soorten zijn daadwerkelijk aangetoond in lymepatiënten. Ze worden vooral overgebracht door harde teken van de Ixodes groep en komen officieel alleen voor op het Noordelijk halfrond. De RF (Relapse Fever) groep bevat minimaal 13 soorten; ze worden overgebracht door zachte teken, harde teken en luizen en komen voor op zowel het Noordelijk als Zuidelijk halfrond (o.a. in Afrika). Daarnaast zijn er nog een aantal soorten die alleen reptielen infecteren (RE groep) of die enigszins tussen de groepen in vallen zoals Borrelia miyamotoi.

Aangepast: 29 september 2019