FAQ

Het is zaak om een teek zo snel mogelijk en op de juiste manier te verwijderen.  Dit verkleint het risico dat een besmette teek ziektes kan overdragen. Het risico op besmetting neemt toe naarmate een besmette teek langer in de huid zit. Gebruik een veilige tekenverwijderaar of een spits pincet en volg de tips: Meer informatie

Tijdens een verblijf in bos, tuin en ander groen kun je altijd een tekenbeet oplopen. Teken worden vanaf 5°C actief en voorzorgsmaatregelen en tekenchecks zijn dus het hele jaar noodzakelijk! Veel mensen lopen een tekenbeet op in eigen tuin. Neem de voorzorgsmaatregelen goed in acht om een tekenbeet te voorkomen. Meer informatie

Bijna 1/3 van de teken is besmet met de Borrelia bacterie, afhankelijk van gebied en periode kan dit hoger of lager zijn, variërend van geen enkele tot de helft van de teken. Niet iedere beet van een besmette teek leidt tot ziekte. Onderzoek toont aan dat 1 op de 20 tekenbeten binnen 3 maanden leidt tot de ziekte van Lyme. Meer informatie

Als je ongerust bent na een tekenbeet heb je drie opties: 1. Je kunt je arts vragen om een preventieve behandeling (profylaxe) tegen de ziekte van Lyme. 2. Je kunt afwachten of er klachten ontstaan, omdat niet iedere teek besmet is en niet iedere beet van een besmette teek tot ziekte leidt. 3. Zelf de teek laten testen... Meer informatie

Krijg je na een tekenbeet binnen 3-4 maanden een uitbreidende rode vlek/ring (EM) op de huid, dan heb je de ziekte van Lyme en dien je meteen behandeld te worden met antibiotica. Deze EM verschijnt niet altijd, wees gedurende minimaal 6 maanden na de tekenbeet ook alert op andere symptomen en laat je in dat geval testen. Meer informatie

Als je gebeten bent door een besmette teek, kan er een EM (Erythema Migrans) verschijnen. Dit is een uitbreidende rode vlek of ring op de huid. Een EM betekent dat je besmet bent met de Borrelia bacterie. Verder onderzoek is niet nodig, een snel bezoek aan de huisarts en direct behandelen wel! Meer informatie

Bij de ziekte van Lyme wordt gebruik gemaakt van antistoffentests. Bij bepaalde symptomen kan aanvullend een stukje (huid)weefsel of bijv. gewrichtsvloeistof onderzocht worden met een PCR test. Bij neurologische klachten wordt door middel van een lumbaalpunctie ook het hersenvocht onderzocht op verschillende afwijkingen. Meer informatie

Testen kun je het beste als eerste via de reguliere gezondheidszorg laten doen; dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar en de uitslagen worden erkend. Biedt dit ook na herhaling geen duidelijkheid dan zou je je aanvullend kunnen laten testen bij commerciële laboratoria, dit is doorgaans wel op eigen kosten. Meer informatie

Een negatieve testuitslag betekent in het kort dat je volgens de test de ziekte niet hebt. Bij de antistoffentests betekent het dat de test dan geen antistoffen tegen de bacterie heeft aangetoond. Met een fout-negatieve uitslag wordt bedoeld dat je ondanks dat de test het niet aantoont toch de ziekte hebt. Meer informatie

Een positieve testuitslag betekent bij een antistoffentest dat je de ziekte hebt of dat je de ziekte hebt gehad. Er zijn dan antistoffen tegen de bacterie aangetoond. Met een fout-positieve uitslag wordt bedoeld dat je volgens de test de ziekte hebt of hebt gehad, maar in werkelijkheid niet. Meer informatie

Acrodermatitis Chronica Atroficans (ACA) is een typische uiting van een late of chronische Lyme-infectie. Hierbij verkleurt de huid van het aangedane gebied en wordt uiteindelijk heel dun. Het komt relatief weinig voor, maar is het enige symptoom dat met zekerheid wijst op een chronische Lyme-infectie. Meer informatie

Als ziekte van Lyme niet of onvoldoende behandeld is, krijgt de Borrelia bacterie de kans om zich verder door het lichaam te verspreiden, waarbij ook het zenuwstelsel geïnfecteerd raakt. Dit wordt dan neuroborreliose genoemd. Er kunnen dan tal van neurologische klachten ontstaan. Lees er hier meer over. Meer informatie

De ziekte van Lyme kan een zeer complex ziektebeeld geven en kan vele ziekten imiteren; Lyme wordt ook wel ‘de grote imitator’ genoemd. Het komt regelmatig voor dat Lymepatiënten een verkeerde diagnose krijgen en er jaren verstrijken met wisselende en steeds erger wordende klachten voordat de behandeling wordt gestart. Meer informatie

Het is aangetoond dat de ziekte van Lyme tijdens de zwangerschap kan worden overgedragen op het nog ongeboren kindje. Over andere vormen van overdracht zoals door muggen of over Lyme als sexueel overdraagbare aandoening is nog maar heel weinig bekend. Meer informatie

Lyme wordt behandeld met antibiotica, hoe eerder je start hoe groter de kans dat de infectie goed kan worden bestreden. Over de beste behandelduur, doseringen en eventuele combinaties is in de medische wetenschap geen overeenstemming. Meer informatie

Het vinden van een goede arts en een adequate behandeling is nog steeds één van de grootste problemen waar we bij de ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten tegenaan lopen. Hopelijk kunnen we je (een beetje) op weg helpen met de volgende tips. Lees meer

In Nederland wordt over het algemeen de CBO-richtlijn gebruikt door huisartsen en in ziekenhuizen. Afhankelijk van bepaalde symptomen en, bij bepaalde symptomen anders dan een EM, een positieve testuitslag, wordt een antibioticakuur met een vooraf afgemeten duur en dosering gegeven. Meer informatie

Door een groep Amerikaanse artsen en wetenschappers is de Internationale ILADS richtlijn opgesteld, hierin worden langere antibioticakuren aanbevolen; 20 dagen bij een EM en 4-6 weken bij andere symptomen. Op basis van individueel maatwerk wordt opnieuw behandeld wanneer er aanwijzingen zijn voor een aanhoudende infectie. Meer informatie

Geen van de richtlijnen biedt een adequate en afdoende oplossing voor alle Lymepatiënten. In tegenstelling tot de aanbevelingen in de CBO-richtlijn hoort de behandeling van Lyme en andere tekenbeetziekten maatwerk te zijn waarbij de respons op de behandeling leidend is. Meer informatie

Jaarlijks houden duizenden mensen met de ziekte van Lyme klachten na een standaardbehandeling, dit kan gaan om aanhoudende klachten, tijdelijke vermindering en daarna weer verergering van klachten, terugkerende klachten en nieuwe klachten. Meer informatie

Teken kunnen behalve de Borrelia bacterie nog talloze andere bacteriën, parasieten en virussen overbrengen op de mens. Tekenbeetziekten (of andere infecties) die gelijktijdig aanwezig zijn met de ziekte van Lyme, kunnen co-infecties worden genoemd. Meer informatie

Stichting Tekenbeetziekten is voorstander van Evidence Based Medicine (geneeskunde op basis van bewijs). De realiteit is echter dat veel Lymepatiënten en andere slachtoffers van tekenbeetziekten zich genoodzaakt voelen buiten de reguliere sector in Nederland of in het buitenland een behandeling te zoeken. Meer informatie

Tijdens de behandeling van de ziekte van Lyme met antibiotica kun je een Jarisch-Herxheimer reactie krijgen, ook wel Herxheimer reactie genoemd of - onder patiënten - een Herx. Het is een tijdelijk forse verergering van symptomen. Meer informatie

In Nederland wordt vaccinatie aanbevolen voor mensen die zeer intensief en langdurig buiten werken in een risicogebied zoals bijv. de Sallandse en Utrechtse heuvelrug. Verder wordt aanbevolen om vaccinatie te overwegen bij verblijf in of reizen door endemische gebieden buiten Nederland en je daarbij in de natuur verblijft. Meer informatie

Nee, er is nog geen lymevaccin voor mensen. Er zijn verschillende vaccins in ontwikkeling zowel tegen de ziekte van Lyme als tegen teken zelf. Lees hier de up to date info over de ontwikkeling van vaccins, welke vaccins nu getest worden, hoe ze werken, de voor- en nadelen, maar ook hoe ze de huidige diagnostiek beïnvloeden. Meer informatie

Een vaccin is voor gezonde mensen om te voorkomen dat zij ziek worden. Vooral mensen die veel in de natuur zijn/werken of in een gebied wonen met veel teken, kunnen baat hebben bij een effectief en veilig vaccin. Meer informatie

Nee, er is nog geen anti-tekenvaccin om je tegen tekenbeten te beschermen. Hier wordt wel onderzoek naar gedaan, je leest daar meer over bij Vaccinatie tegen Lyme en teken. De enige en beste bescherming tegen tekenbeten is de voorzorgsmaatregelen goed in acht nemen als je de natuur in gaat. Meer informatie

Om te zorgen dat vaccins klinische trials succesvol kunnen doorlopen en goedkeuring krijgen, zijn eenvoudig te testen criteria voor de ziekte nodig. De algemeen gebruikte testen op antistoffen zijn daarom hierop afgestemd, maar met als gevolg: ontkenning van ziekte-uitingen die buiten deze criteria vallen… Meer informatie

In 1998 was in de VS een vaccin tegen de ziekte van Lyme officieel goedgekeurd. Dit werd echter begin 2002 weer van de markt gehaald. De bijwerkingen van eerdere lymevaccins zijn relevant voor een aantal van de vaccins die nu in ontwikkeling zijn, omdat deze ook op het OspA eiwit zijn gebaseerd. Meer informatie

Stichting Tekenbeetziekten wordt volledig gerund door vrijwilligers en ontvangt geen subsidie. Wij kunnen op veel gebieden helpende handen (en hoofden) gebruiken, neem contact op als je graag wilt bijdragen. En om onze doelstellingen te realiseren is ook veel geld nodig. Je donatie of bijdrage is van harte welkom. Doneer