Fonds kinderen en Lyme

Het fonds ‘Kinderen en Lyme’ beoogt onderzoek en activiteiten te financieren, die bijdragen aan voorlichting aan kinderen, preventie bij kinderen en betere diagnose en behandeling van kinderen ten einde de gezondheidsschade als gevolg van een Borrelia-infectie te voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten van 0 -18 jaar te verbeteren.

Binnen de populatie van Lymepatiënten vormen kinderen een extra kwetsbare groep. Voor hen is de kans op een tekenbeten nóg groter. Bij hen is de diagnose ‘Lyme’ nog lastiger te stellen. En voor hen is het nóg moeilijker een passende behandeling te krijgen. Ze komen terecht bij een kinderarts, die geen Lymespecialist is, of bij een specialist die geen kinderarts is. Zo worden kinderen van het ene ziekenhuis naar het andere gesleept, vaak zonder resultaat, en ze worden almaar zieker.

Lees het verhaal van Lisa in Hoi.

Wees ruimhartig en help mee om kinderen met Lyme weer een toekomst en zicht te geven op een beter leven!

Stort uw donatie op ABN-AMRO- IBAN NL30ABNA0507624300

Of doneer via GEEF.nl

Aangepast: 10 augustus 2020