Help mee en dien uw wetenschapsvraag in tot 1 mei 2015!

U kunt tot 1 mei bijdragen aan de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda en uw vraag aan de wetenschap indienen via de site Nationale Wetenschapsagenda. De agenda bundelt de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op zal gaan richten. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kan de wetenschap bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen? Dien hier uw vraag in.

Er kunnen vragen worden ingediend m.b.t. onderzoek, dat volgens (alle) Nederlanders prioriteit moeten hebben in het Nederlands onderzoek. Wij denken dat het goed is dat zoveel mogelijk lymepatiënten onderzoeksgerichte vragen m.b.t. tot de ziekte van Lyme stellen op de site van de Nationale wetenschapsagenda, om die op de agenda te krijgen. Hoe meer, hoe beter!

Om een idee te vormen van welke vragen van belang zijn is het aan te raden te lezen: https://vragen.wetenschapsagenda.nl/content/waar-is-de-nationale-wetenschapsagenda-naar-op-zoek
Het zou jammer zijn wanneer ingediende vragen niet door de voorselectie heen komen.

Graag noemen we een aantal suggesties:

  • De ontwikkeling van goede gestandaardiseerde testen voor diagnose van ziekte van Lyme, waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de verschillende stammen en de complexe microbiologie van de Borreliabacterie.
  • Ontwikkeling van testen die ziekte van Lyme in een zeer vroeg stadium kunnen aantonen.
  • Meer onderzoek naar en aandacht voor de behandeling van tekenbeet co-infecties, die het ziektebeeld ernstiger kunnen maken en de behandeling bemoeilijken.

Help mee, ook door verspreiding van dit bericht. Het is zo 1 mei!

Aangepast: 1 mei 2015