Medewerker webshop

Onze webwinkel

Onze webwinkel is het kloppend hart van onze organisatie. Hier wordt een belangrijk deel van onze inkomsten gegenereerd. Want Stichting Tekenbeetziekten is een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie en voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van donateurs, sponsors en legaten. EN van de webshop. Alleen op die manier kunnen we ons belangrijke onderzoeks- en voorlichtingswerk blijven bekostigen.

Bestellingen komen binnen bij onze webshop-coödinator en zij zorgt ervoor dat deze efficiënt worden verdeeld onder de beschikbare medewerkers. Alle medewerkers beschikken hiertoe over de nodige voorraden, verzendmateriaal en postzegels.
We streven ernaar om bestellingen dezelfde dag - of uiterlijk de dag na de bestelling - ter post te bezorgen. Dat betekent dus ook dat je de coördinator altijd moet laten weten wanneer je NIET beschikbaar bent. Een goede samenwerking is cruciaal! Maar dat is niet zo lastig, want ons "webshopteam" is een heel gezellige club dames. (Ja, 't is niet anders, maar we hebben helemaal niets tegen mannelijke collega's - integendeel.)

Wat verwachten we van je?

We moeten 100% op je kunnen vertrouwen: je krijgt de verantwoordelijkheid over een deel van ons assortiment, waar behoorlijk wat geld mee is gemoeid. Onze webshop-coördinator en (vice-) voorzitter zullen dan ook een aantal uitgebreide gesprekken met je voeren. Ook zullen we je vragen een vrijwilligerscontract te ondertekenen als we besluiten met elkaar door te gaan.

Je zult een klein beetje ruimte moeten hebben om spulletjes op te slaan en eens per jaar zullen we je om een voorraadoverzicht (voor onze boekhouding) vragen.

We gaan er van uit dat je beschikbaar bent op de vooraf afgesproken dagen, dat je aangeeft wanneer je niet beschikbaar bent en dat je bestellingen altijd op tijd (ondanks de weersomstandigheden) op de post doet.

En houd je vooral niet in als je goede ideeën hebt over hoe dingen beter kunnen of waarmee we het assortiment zouden kunnen uitbreiden: we staan altijd open voor goede ideeën en je vindt daarvoor dus altijd een luisterend oor.

Wat bieden we?

Het webshop-team is een gezellige club, die met elkaar communiceert via een WhatsApp-groepje. Uiteraard kun je - als je dat leuk vindt - persoonlijk gaan kennismaken met de leden van dat clubje, maar noodzakelijk is dat niet. Ze wonen ook zeer verspreid door het land. Daarom organiseren we eens per jaar een feestelijke Vrijwilligersdag, waarop iedereen elkaar in levende lijve kan ontmoeten.

We kennen geen vrijwilligersvergoeding, maar kosten die je maakt voor de stichting (en waarvan je vooraf hebt aangegeven die te gaan maken) kun je uiteraard declareren.

Als je vragen hebt over de ziekte van Lyme en/of een andere tekenbeetziekte, is er binnen ons vrijwilligersbestand altijd wel iemand die je aan antwoorden of een mogelijke oplossing kan helpen.

Het belangrijkste: met dit werk draag je in hoge mate bij aan de voorlichting over en preventie van tekenbeetziekten, zoals de ziekte van Lyme. Een ziekte die nu nog veel te veel levens verwoest. Elders op onze website vind je hierover veel meer informatie.

Aanmelden?

Heel simpel: mail me!

Ik ben Bea Werner en ben binnen het bestuur verantwoordelijk voor marketing & fondsenwerving.

Laatst gewijzigd: 18 aug. 2022