Legaat voor stichting tekenbeetziekten

Stichting Tekenbeetziekten is onlangs geïnformeerd dat ten behoeve van de stichting een legaat van € 250.000 is opgenomen in het testament van één van haar donateurs.

Wat is een Legaat:
Een erflater (de overledene) kan bepaald hebben dat een bepaald goed of een vastgestelde som geld aan iemand of aan een goed doel wordt nagelaten. Die bepaling noemt men een legaat. De erfgenamen moeten het legaat aan de gerechtigde (dit is de legataris) afgeven.

Staat u ook achter de doelstellingen van Stichting Tekenbeetziekten zoals het werven van fondsen voor onderzoek naar onder andere betere testen en behandeling, neem dan ook een legaat op in uw testament.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Zie ook de brochure: Geven & Nalaten

 

Aangepast: 16 november 2014