Nieuwe borrelia PCR test

De diagnose Lyme wordt officieel gesteld op basis van ‘kenmerkende klinische symptomen’ en de kans op blootstelling aan een tekenbeet; laboratoriumtests worden als aanvullend gezien. Doordat symptomen en tekenbeet risico vaak geen uitsluitsel geven wordt in de praktijk blindgevaren op laboratoriumtests. Vrijwel altijd zijn dat serologische tests, die de aanwezigheid van antilichamen tegen Borrelia in het bloed van de patiënt meten. Zulke tests zijn om diverse redenen onbetrouwbaar met negatieve gevolgen voor de diagnostiek en behandeling van lymeziekte. PCR tests lijken al lange tijd een mogelijk alternatief, maar tot nu toe worden ze voor Lyme diagnostiek nauwelijks gebruikt. We kijken in dit artikel naar recente ontwikkelingen rondom PCR en enigszins vergelijkbare technieken, de redenen waarom deze nieuwe technieken nauwelijks gebruikt worden en in hoeverre er hoop is dat dit gaat veranderen.

Het grote probleem bij PCR zit niet in de techniek, maar in gebrek aan standaardisatie / certificatie en regelgeving die vernieuwing tegenhoudt. Op dit moment zou PCR op zijn minst een uitstekende aanvulling zijn op serologie, o.a. kort na besmetting (wanneer serologie onbruikbaar is) en in de vele gevallen waar symptomen en serologie dubieuze conclusies opleveren.

Lees het volledige artikel op de pagina artikelen

Aangepast: 16 juni 2014