Onderzoeksprojecten

Genomineerd voor de Medische Inspirator prijs 2018 ZonMW

In het voorjaar van 2018 werden de Lymevereniging en Stichting Tekenbeetziekten door ZonMW benaderd voor het indienen van een onderzoeksidee, geïnitieerd door patiënten. Na een brainstorm van de vertegenwoordigers is daar het idee uit gekomen om de arbeidssituatie van de PLEASE-studie patiënten in beeld te brengen, maar het onderzoek biedt meer mogelijkheden: PLEASE 5+.

De PLEASE-studie patiënten zijn een internationaal ‘erkend lymepatiënten’ cohort en zijn daarom van belang te volgen en nader te onderzoeken:

  1. Er zal gezocht worden naar meer aanknopingspunten om de ziekte van Lyme eerder en beter te herkennen (input voor aanpassing van de huidige ziekte-definitie).
  2. Een beschrijving van de impact van Chronische lyme op arbeidsgeschiktheid, hetgeen weer belangrijke informatie is voor bedrijfs- en UWV artsen (diagnostiek voor bedrijfs- en UWV artsen).
  3. Er zal gezocht worden of (en welke) aanvullende behandelingen die al dan niet door patiënten zelf geregeld zijn, verschil maken in kwaliteit van leven en arbeidsongeschiktheid.
  4. Een berekening van de maatschappelijke kosten door arbeidsongeschiktheid op lange termijn, hetgeen een belangrijke impuls zal geven voor meer behandelonderzoek.
  5. Lange termijn follow-up van lymepatiënten is nieuw en leidt tot meer begrip voor de impact op lange termijn van Chronische lyme op mensenlevens.

In de voorbereiding volgt nog een nadere uitwerking van patiëntenparticipatie bij dit onderzoek.

Zie het persbericht van ZonMW.


Update

Op 16 november zijn er opnames gemaakt voor de promotiefilm van het PLEASE 5+ onderzoek. Bekijk het bericht erover hier: https://www.tekenbeetziekten.nl/publieksprijs-filmopnames-voor-please-5/


Update

Van 14 januari tot 11 februari 2019 kan er gestemd worden voor de Medische Inspirator Prijs!
Bekijk het bericht erover hier: https://www.tekenbeetziekten.nl/publieksprijs-stem-op-lyme/

En de promotiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=NwywkUAUgmk


Update

Op 7 maart 2019 is bij de prijsuitreiking de eerste prijs toegekend aan het Lyme Please 5+ onderzoek: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/winnaar-medische-inspirator-prijs-bekend/

Lees hier ons nieuwsbericht Medische Inspirator Prijs gewonnen!

 

Aangepast: 12 maart 2019