Victory

In het Victory-onderzoek wordt onderzocht of cellulaire tests van aanvullende waarde zijn in de lymediagnostiek. Victory staat voor Validation of Cellular tests for Lyme borreliosis. De huidige diagnostische tests kennen twee belangrijke beperkingen:

1) ze zijn vaak negatief vroeg in het beloop van de ziekte, en

2) bij langdurige klachten maken ze niet goed onderscheid tussen een oude of actieve Borrelia infectie.

Van zogeheten cellulaire tests wordt gezegd dat ze mogelijkerwijs gevoeliger zijn vroeg in het beloop van de ziekte en dat ze wel onderscheid kunnen maken tussen een oude (al dan niet behandelde) of actieve Borrelia infectie. Dit is echter nog niet goed genoeg onderzocht. Het doel van onze studie is daarom het bepalen of enkele cellulaire tests van aanvullende waarden zijn in het stellen van de diagnose Lymeziekte.

Het onderzoek is gestart in april van 2017 met het treffen van voorbereidingen. Sinds mei 2018 doen er onderzoeksdeelnemers mee aan het onderzoek. Dit zijn patiënten met Lymeziekte, maar ook mensen zonder Lymeziekte (gezonde controles), mensen met specifieke andere aandoeningen (kruisreagerende controles), of patiënten bij wie de diagnose Lymeziekte onduidelijk is (polipatiënten). De onderzoekers hebben al deze mensen nodig om een goede uitspraak te kunnen doen over de waarde van deze tests. Tot dusver zijn er meer dan 300 deelnemers geïncludeerd.

Het is van groot belang voor patiënten dat de cellulaire Lyme-tests op betrouwbare manier worden onderzocht. Om te voorkomen dat de resultaten van het onderzoek - bewust of onbewust - beïnvloed worden, worden de tests 'geblindeerd' uitgevoerd. Dat wil zeggen dat op de onderzochte tests een betekenisloze code staat, zonder aanduiding of een test van een patiënt, een gezonde controle, een kruisreagerende controle of polipatiënt is. Pas helemaal aan het einde van het onderzoek wordt definitief duidelijk welke tests van welke deelnemers zijn. Om deze reden zijn er op dit moment nog geen resultaten die gedeeld kunnen worden.

Patiëntvertegenwoordigers: E. Duba en K. Niks