Onderwijsproject Onderwijs Thuis, Kind in Huis

Gezinnen met kinderen met ernstige vergevorderde Lymeziekte hebben meervoudige problemen: geen erkenning voor de ziekte, geen behandeling of hoge kosten voor particuliere behandeling, en als het kind niet goed in staat is naar school te gaan, daarbovenop de onderwijsinspectie en instanties als Veilig Thuis. Indien het onderwijsproces op afstand kan doorgaan scheelt dat bijzonder veel voor zowel het kind als de ouders en is er minder dreiging dat het kind – zonder behandeling – uit huis geplaatst wordt. Hiervoor willen we graag een warm proces ontwikkelen waarbij scholen, ouders en Lymetherapeuten samenwerken om het kind veilig in huis te houden.