Tekentruck

Er lopen in Nederland duizenden mensen rond die (na een tekenbeet) twijfelen of ze met hun vage klachten of "iets dat op een EM lijkt" wel naar de huisarts moeten gaan. Of van de huisarts te horen hebben gekregen dat "het wel over zal gaan". Deze mensen zouden enorm geholpen zijn met een mobiel consultatiebureau over tekenbeetziekten, waaronder de ziekte van Lyme.
Daarnaast zijn er veel mensen die gebaat zijn met goede voorlichting over teken, tekenbeten en hoe die te voorkomen.

Stichting Tekenbeetziekten overweegt het inzetten van een zogenaamde "Tekentruck": een truck met trailer, een grote camper of promotiebus, die gedurende de "tekenmaanden" (april t/m september) door Nederland trekt. Aan boord van de Tekentruck een permanente voorlichtingstenstoonstelling en de mogelijkheid om teken te analyseren op aanwezigheid van ziekteverwekkers. Of mensen er zich op een of andere manier kunnen laten testen op aanwezigheid van de Borrelia-bacterie staat nog ter discussie.

De verdere invulling van dit plan is in hoge mate afhankelijk van 1) de nodige vrijwilligers (coördinator, chauffeurs, verpleegkundigen, voorlichters) en 2) de financiering.

Denk je een positieve bijdrage aan dit plan te kunnen leveren, hetzij als sponsor, coördinator, chauffeur, verpleegkundige of voorlichter, laat dit dan alsjeblieft weten aan onze vice-voorziter: onderzoek@tekenbeetziekten.nl.