Richtlijnen voor behandeling van chronische Lyme gebaseerd op twijfelachtig onderzoek

De behandelingsrichtlijnen voor Lymeziekte zijn sterk beïnvloed door vier Amerikaanse studies die leken uit te wijzen dat antibiotica (her-)behandeling bij chronische Lyme niet effectief is. Een nieuw statistisch onderzoek wijst uit dat door fouten in de opzet van deze studies het onmogelijk is om harde uitspraken te doen over het nut van AB behandeling, en dat de conclusies dus ongeldig zijn. Twee van de studies suggereren – in tegenstelling tot de conclusies die voor de Lyme richtlijnen getrokken werden – dat antibiotica wél (beperkt) nut heeft bij chronische Lyme. Nieuw, beter opgezet onderzoek naar AB behandeling van chronische Lyme is volgens de auteurs dringend gewenst.

http://news.brown.edu/pressreleases/2012/08/lyme

Aangepast: 19 juli 2014