Symposium Focus op Lymeziekte

4 maart 2017

De afgelopen twee jaar zijn flinke stappen gezet richting meer klinisch medisch onderzoek. Begin 2016 is door een brede vertegenwoordiging van artsen, onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers een onderzoeksagenda op dit punt opgesteld.

Dit is gevolgd door een eerste specifieke onderzoeksronde waarin recent 3 onderzoeksprojecten
zijn gehonoreerd. Daarnaast is er door de patiëntenverenigingen (NVLP/STZ), het RIVM, de Lyme centra van AMC en Radboudumc gewerkt aan de vorming van een Nationaal Lymeziekte Expertisecentrum, dat dit voorjaar met steun van het Ministerie van VWS van start gaat.

In het kader van de Week van de Teek organiseren de partners van het Nationaal Lymeziekte
Expertisecentrum i.o. een symposium waarin wij u over bovenstaande en aanpalende onderwerpen
willen informeren. In het kader van de start van het expertisecentrum zal specifiek aandacht
besteed worden aan de behandeling van de complexe Lymeziekte.

Voor wie is dit Symposium bedoeld?
1.Voor patiënten met ziekte van Lyme, beleidsmedewerkers en overige in de ziekte van Lyme geïnteresseerde personen.
2. Voor huisartsen, infectiologen, medisch microbiologen en overige specialisten betrokken bij de behandeling van Lymepatiënten.

Graag ontmoeten wij u 7 april in Congrescentrum Antropia, Driebergen-Zeist (direct naast het station).

Aangepast: 4 mei 2019