Is de ziekte van Lyme overdraagbaar?

Dit onderwerp is niet goed onderzocht en nader onderzoek is dringend gewenst. Harde uitspraken zijn niet te doen, omdat goed onderzoek omtrent de hier besproken zaken grotendeels ontbreekt.

Bij zwangere vrouwen met Lyme bestaat risico op complicaties bij de zwangerschap of zelfs overdracht van de ziekte op het ongeboren kind. Van beide risico’s zijn voorbeelden bekend uit de literatuur maar met name overdracht van moeder op kind lijkt zeldzaam. Een complicatie is dat voor/tijdens de zwangerschap soms niet bekend was dat de moeder Lyme had, of dat onduidelijk is of een eerdere antibiotica kuur voor Lyme effectief was.

De Borrelia bacterie kan worden aangetroffen in allerlei soorten lichaamsvocht zoals moedermelk, urine, traanvocht en sperma. In hoeverre dit een risico vormt voor besmetting van andere personen is onduidelijk, maar op basis van de statistieken lijkt het risico heel klein.

Er wordt regelmatig gesteld dat partners van lymepatiënten vaker Lyme hebben dan statistisch te verwachten is, maar mogelijk komt dat dan eerder doordat ze dezelfde risico plaatsen bezoeken (en ook door een teek gebeten worden, misschien ongezien) dan door seksueel contact. De verhalen op internet die Lyme voorstellen als een seksueel overdraagbare ziekte lijken ons paniekzaaierij zonder hard bewijs.

 

Aangepast: 1 september 2020