Langdurig antibiotica of niet?

Veel patiënten houden klachten na een standaard antibiotica (AB) kuur voorgeschreven volgens CBO richtlijn. Over de vraag of langer en zwaardere AB kuren zinvol zijn bij behandeling van Lyme wordt al lang gestreden. Veel patiënten menen hiervan nut te hebben, bij wetenschappelijk onderzoek is echter nooit een duidelijk voordeel van langduriger AB behandeling vastgesteld. Ook laat in vitro onderzoek en onderzoek met proefdieren zien dat een deel van de Borrelia’s antibiotica-tolerant zijn, ze overleven een antibiotica kuur (inclusief lange en hoog gedoseerde kuren) waardoor de ziekte na stoppen van de AB weer terug kan komen. Dit wijst erop dat langere AB kuren vooral symptoom bestrijding zijn en meestal geen definitieve oplossing. AB heeft met name bij langdurig gebruik ook duidelijke nadelen, zoals het risico van ontwikkeling van AB resistentie (niet bij Borrelia zelf, wel bij allerlei andere bacteriën in de patiënt of in het milieu), mogelijke gezondheidsschade door verstoring van bijvoorbeeld darmflora en immuunsysteem of beschadiging van de lever en andere organen en volgens recent onderzoek zelfs toegenomen risico op ziekten zoals diabetes. Arts en patiënt moeten samen de voordelen en risico’s van extra AB gebruik afwegen. Alternatieven voor antibiotica behandeling bij Lyme zijn in de reguliere sector (nog) niet beschikbaar, er bestaan wel alternatieve behandelmethoden voor Lyme waarmee sommige patiënten – net als met langduriger AB – goede ervaringen hebben.

Aangepast: 7 oktober 2015