Lyme biosensor op basis van nanotechnologie

toelichting: Een biofysica onderzoeksgroep van de Universiteit van Pennsylvania werkt aan een Lyme biosensor op basis van nanotechnologie. In een Open Source artikel beschrijven de auteurs de vele problemen met de huidige Lyme diagnostiek. Hun biosensor combineert carbon nanotube field effect transistors met IgG antilichamen tegen het Borrelia flageleiwit (p41). Dit is een moderne variant van Lyme antigen detectie, die potentieel een aantal beperkingen van Lyme serologie kan omzeilen. Directe detectie van antigenen heeft vele voordelen, mits de gevoeligheid hoog genoeg is: nanotechnologie biedt daarvoor goede mogelijkheden. De biosensor kan – vergeleken met een standaard serologische test – gevoeliger zijn en eerder resultaten opleveren, omdat niet gewacht hoeft te worden tot het afweersysteem volledig in actie gekomen is. Hierdoor kan de patiënt sneller behandeld worden, en kan eventueel de voortgang van de behandeling gevolgd worden. De techniek biedt mogelijkheden om op meerdere antigenen tegelijk te screenen (voor hogere specificiteit of bijv. voor detectie van meerdere Borrelia varianten of co-infecties). De onderzoekers denken dat deze techniek in de toekomst gebruikt kan worden voor een diagnostische Lymetest voor point-of-care gebruik. Er zal nog moeten blijken dat de sensor in de medische praktijk echt voldoet, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Opmerkelijk: dit onderzoek werd mede betaald door het Amerikaanse Ministerie van Defensie, dat ook onderzoek naar andere sensors voor biowapens financiert en organiseert (bijv. de PLEX-ID ‘universal biosensor’). Merkwaardig voor zo’n ‘onschuldige’ ziekte als Lyme …

Detecting Lyme Disease Using Antibody-Functionalized Single-Walled Carbon Nanotube Transistors
http://arxiv.org/abs/1302.2961

Aangepast: 12 november 2013