Moet ik antibiotica gebruiken en hoelang?

Als je een rode vlek (EM) hebt dan moet je direct antibiotica gebruiken. Ook bij ‘verdachte’ symptomen na een tekenbeet in combinatie met een positieve Lymetest is antibiotica aan te raden. In veel gevallen is echter onduidelijk of er sprake is van een (actieve) Borrelia besmetting. Dit komt doordat de standaard gebruikte testen onvoldoende gevoelig zijn en hooguit kunnen aantonen dat u ooit besmet bent geweest met Borrelia; dat kan een besmetting van lang geleden zijn die al lang verdwenen is en niet behandeld hoeft te worden. Omdat specifieke Lyme kenmerken zoals de EM lang niet altijd voorkomen en de tests onbetrouwbaar zijn moeten de symptomen de doorslag geven voor de diagnose.
Een arts zal bij de diagnose Lyme meestal een antibiotica (AB) kuur van twee weken voorschrijven, conform de CBO richtlijn. Er wordt vanuit gegaan dat zo’n kuur van twee weken afdoende is, hoewel daarvoor vrijwel geen wetenschappelijk bewijs is. Vermoedelijk is de werking van een AB kuur afhankelijk van allerlei factoren zoals de Borrelia soort waarmee de patiënt besmet is, hoe lang de infectie al aanwezig is, de aanwezigheid van zogenaamde co-infecties, de genetische aanleg en conditie van de afweer van de patiënt, enz. Bij patiënten die al langer ziek zijn zal een standaard AB kuur vaak onvoldoende resultaat opleveren.

Aangepast: 12 oktober 2015