Wat is Ilads (International Lyme and associated diseases society) ?

ILADS is een organisatie van vooral Amerikaanse artsen die veel ervaring hebben met lymepatiënten en een andere mening hebben dan IDSA/CBO t.a.v. de diagnose en behandeling van Lyme. Zij hebben meer oog voor de vele onzekerheden bij de diagnostiek en adviseren vaak te behandelen met langer en hoger gedoseerde antibiotica. In tegenstelling tot IDSA en CBO erkent ILADS dat chronische en/of persistente Lyme op aanzienlijke schaal voorkomt.

Aangepast: 7 oktober 2015