Wat te doen na een tekenbeet?

Noteer altijd de datum van de beet, maak een foto van de beetplek en van de EM als die later verschijnt en raadpleeg in geval van twijfel de huisarts. Een Lymetest direct na de beet heeft met de traditionele serologische testen (Elisa, Western Blot etc.) geen zin, deze geven op zijn vroegst 1-3 weken na besmetting een positief resultaat en pas na 8-12 weken is de uitslag van deze tests vrij betrouwbaar. Graadmeter zijn de klachten! Het is aan te bevelen deze bij te houden op datum. Als je geen klachten hebt is er geen reden tot ongerustheid.

Aangepast: 12 oktober 2015