Wat zijn coinfecties?

Teken kunnen behalve de Borrelia bacterie nog talloze andere bacteriën en virussen overbrengen op de mens. De aanwezigheid van een extra infectie naast de Borrelia bacterie, een zogenoemde co-infectie, kan een Lymepatiënt ernstiger ziek maken. Een probleem is dat veel van deze co-infecties symptomen hebben die met Lyme overlap vertonen, dat er zelden op getest wordt en dat de testen vaak minstens zo onbetrouwbaar zijn als die voor de Borrelia bacterie. Dit maakt het stellen van een diagnose extra moeilijk. Op dit gebied is nog heel veel onderzoek nodig. Veel co-infecties worden behandeld met dezelfde antibiotica die voor Lyme gebruikt wordt. Een behandeling voor Lyme zal als het meezit ook eventuele co-infecties opruimen.

Aangepast: 4 september 2020