Welke richtlijn voor de behandeling van de ziekte van Lyme is de juiste?

Welke richtlijn voor de behandeling van de ziekte van Lyme is de juiste?

De bovenstaande vraag wordt ons nogal eens gesteld. Daarom kiezen we ervoor de vraag met het onderstaande antwoord op te nemen op onze pagina FAQ. Een echt antwoord moeten we echter schuldig blijven, eenvoudig weg omdat een eenduidig antwoord op deze vraag niet mogelijk is.

Lees meer: https://www.tekenbeetziekten.nl/de-behandeling/

STZ is van mening dat geen van beide richtlijnen zoals hierboven genoemd een adequate en afdoende oplossing biedt. STZ is van mening dat de behandeling van Lyme en co-infecties maatwerk moet zijn en dat daarbij een klinische diagnose, gesteld door een deskundige arts doorslaggevend moet zijn. Een complementaire behandeling kan hierbij ondersteunend zijn.

Er is nog veel onderzoek naar de ziekte van Lyme en co-infecties nodig om ‘het ei van Columbus’ wat betreft diagnose en behandeling van Lyme en co te ontdekken. STZ zet zich voor 100% in om hieraan bij te dragen o.a. door fondswerving om het door ons gewenste onderzoek te initiëren of te steunen.

Aangepast: 4 september 2020