Volgende stap in onderzoek naar ziekte van Lyme – vervolg ZonMW

Het actieplan Lyme is de volgende stap in het realiseren van verbetering van diagnose, behandeling en preventie van Lymeziekte in praktijk en beleid. Het actieplan is het resultaat van de invitational conference op 12 november. Het actieplan bevat onderzoeksvragen en andere activiteiten en is hiermee breder dan alleen een onderzoekagenda.

Actieplan
Op basis van het succesvolle burgerinitiatief van de Lymepatiënten in 2010 heeft VWS aan ZonMw gevraagd een onderzoeksagenda op te stellen. ZonMw hield een interviewronde met professionals en patiënten (2014-2015) en stelde een discussiestuk op (oktober 2015). In samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) en Stichting Tekenbeetziekten (STZ) organiseerde ZonMw op  12 november 2015 een invitational conference. Tijdens deze bijeenkomst hebben ervaringsdeskundigen, onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals (waaronder artsen uit zowel reguliere als alternatieve praktijken) met elkaar onderzoeksvragen en andere activiteiten geordend. Ook hebben zij deze geprioriteerd.  Deze onderzoeksvragen en andere activiteiten zijn vastgelegd in een conceptactieplan. Dit plan bevat ook acties voor een goede kennis- en onderzoeksinfrastructuur. Het plan moet een duurzame basis zijn voor onderzoek en activiteiten voor Lyme op korte en lange termijn.

Onderzoeksvragen en andere activiteiten
De onderzoeksvragen en andere activiteiten zijn geordend op de 4 hoofdonderwerpen:

  • basale kennis, relevant voor ieder vraagstuk
  • diagnostiek
  • behandeling
  • preventie

Bij de deelnemers van de invitational conference ligt nu het conceptactieplan voor ter commentaar. Ook worden de onderzoeksvragen en andere activiteiten gekoppeld aan actiehouders. Het is de bedoeling dat over het definitieve actieplan een grote mate van consensus wordt bereikt onder professionals en patiënten.

Meer informatie

Aangepast: 7 mei 2019