Wijziging beltijden Informatielijn

Met ingang van 7 januari a.s. zijn de beltijden van de Informatielijn (0900 – 235 5627) aangepast. De tijden zijn nu: maandag van 13:00-16:00 uur en woensdag van 13:00-16:00 uur. De kosten zijn 20 cent per minuut.

De Informatielijn is bedoeld voor het stellen van patiëntenvragen en vragen over tekenbeten. De medewerkers van de Informatielijn zijn allen “ervaringsdeskundigen” en zullen u zeker verder kunnen helpen. Ook bieden zij waar nodig een luisterend oor.

Voor niet aan teken(beten) gerelateerde vragen gebruikt u het contactformulier op de contactpagina.

 

Aangepast: 7 mei 2019