ZonMW

Naar aanleiding van de uitkomsten van het burgerinitiatief in de Tweede Kamer, heeft het ministerie van VWS aan ZonMW gevraagd om – in samenwerking met patiënten en andere deskundigen – een onderzoeksagenda voor de ziekte van Lyme op te stellen. Op 12 November 2015 vond een invitational conference plaats over de ziekte van Lyme. ZonMw heeft deze bijeenkomst in samenspraak met de Lymevereniging en Stichting Tekenbeetziekten (STZ) georganiseerd. Het streven was om tijdens deze bijeenkomst een duurzame onderzoeksagenda te ontwikkelen met prioriteiten voor uit te voeren onderzoek en andere activiteiten op het gebied van de ziekte van Lyme.

Op deze pagina wordt de voortgang van deze ontwikkeling bijgehouden.

Meer informatie is ook te lezen op de themapagina Lyme van ZonMW: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/lyme/

Patiëntenparticipatie – november 2017
In diverse ZonMw-programma’s en -projecten hebben patiënten een actieve inbreng. Van het mede beoordelen van de projectaanvragen tot een actieve betrokkenheid bij het uitdragen en de implementatie van de resultaten van het project. Een recente projectleidersbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Lymeziekte dat dit jaar van start is gegaan, leverde inzicht in enkele randvoorwaarde voor een effectieve en soepel verlopende patiëntenparticipatie in het wetenschappelijk onderzoek.

Start drie nieuwe onderzoeken naar Lyme – januari 2017
De programmacommissie Lymeziekte, die advies kreeg van patiënten en internationale experts, heeft 3 nieuwe onderzoeken gehonoreerd. De projecten starten begin zomer 2017. Ze maken deel uit van het actieplan Lymeziekte.

Brief Lymevereniging en Stichting Tekenbeetziekten aan Tweede Kamer Cie en VWS  – 21 september 2016
Het Lyme Actieplan en Expertisecentrum, van burgerinitiatief naar beleid en resultaten

Burgerinitiatief ziekte van Lyme leidt tot actieplan VWS – juni 2016
Het ministerie van VWS heeft het actieplan Lymeziekte aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan de hand van dit actieplan willen patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals de diagnose, behandeling en preventie van Lymeziekte in de praktijk en het beleid verbeteren. Lees hier de brief van de minister waarin zij de Kamer informeert over o.a. het actieplan Lymeziekte: Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand-van-zakenbrief Lyme en Expertisecentrum

Verbeteringen voor de patiënt gezamenlijk aanpakken – april 2016
Op 17 april heeft ZonMw aan VWS het actieplan Lymeziekte aangeboden. Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar een actieplan opgesteld met onderzoeksonderwerpen en andere activiteiten.

Volgende stap in onderzoek naar ziekte van Lyme – december 2015
Het actieplan Lyme is de volgende stap in het realiseren van verbetering van diagnose, behandeling en preventie van Lymeziekte in praktijk en beleid. Het actieplan is het resultaat van de invitational conference op 12 november. Het actieplan bevat onderzoeksvragen en andere activiteiten en is hiermee breder dan alleen een onderzoekagenda.

Gezamenlijk actieplan voor ziekte van Lyme – november 2015
Voor het eerst hebben ervaringsdeskundigen, onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals (waaronder artsen uit zowel reguliere als alternatieve praktijken) met elkaar gesproken over Lyme. Zij hebben tijdens de invitational conference op 12 november onderwerpen geprioriteerd voor basale kennis, preventie, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme.

 

Aangepast: 7 oktober 2018