Zorgkosten

Op deze pagina vindt u diverse info die te maken heeft met zorgkosten zoals onze brochure met handreikingen wat te doen wanneer uw zorgverzekeraar uw zorgkosten niet vergoeden wil en verslagen van verschillende rechtszaken, aangespannen tegen zorgverzekeraars.

Wat te doen als uw zorgverzekeraar uw zorgkosten niet wil vergoeden
In deze brochure (eigen uitgave STZ, versie 2019) wordt toegelicht hoe u uw zorgkosten vergoed kunt krijgen. U vindt o.a. een stappenplan voor wanneer u werk wilt maken om uw zorgkosten toch vergoed te krijgen.


Rechtszaken

1a. Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak 27-10-2010
Zaaknummer 282793
Eerste aanleg – enkelvoudig
Verloren
Vonnis 1a

1b. Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak 28-02-2012
Datum publicatie 05-03-2012
Zaaknummer 200.079.908
Hoger beroep
Gewonnen

Inhoudsindicatie:
Langere behandeling van chronische Lyme met intraveneus Ceftriaxon is in overeenstemming met de stand van de wetenschap en de praktijk in meerdere ontwikkelde landen en daarom onder zorgverzekering voor vergoeding vatbaar.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BV7524


2a. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 12-02-2014
Datum publicatie 05-03-2014
Zaaknummer2294416
Eerste aanleg – enkelvoudig
Verloren

Inhoudsindicatie:
“Zorgverzekeringszaak. Patiënte stelt te lijden aan de ziekte van Lyme. Nu niet is komen vast te staan dat de uitgevoerde behandeling met Ceftriaxon conform de stand van wetenschap en praktijk is, is de zorgverzekeraar niet gehouden tot vergoeding van de behandeling over te gaan.”
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:1412


3a. Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak 18-2-2014
Zaaknummer 2397269
Eerste aanleg – enkelvoudig
Verloren
3a Vonnis


4a. Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak 2-6-2015
Zaaknummer 3514976
Eerste aanleg – enkelvoudig
Verloren
4a Vonnis


5a. Rechtbank Zeeland-west-Brabant
Datum uitspraak 15-7-2015
Zaaknummer 3781661
Eerste aanleg – enkelvoudig
Gewonnen
5a Vonnis


6a. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 22-7-2015
Zaaknummer 3620480
Eerste aanleg – enkelvoudig
Gewonnen
6a Annotatie

Inhoudsindicatie
Komen de kosten van een langdurige behandeling van de ziekte van Lyme met (verschillende) antibiotica, conform de ILADS richtlijn 2004, voor vergoeding in aanmerking?

Volgens de zorgverzekeraar kan dat niet omdat deze behandeling niet voldoet aan de eis dat deze door de internationale medische wetenschap en praktijk voldoende is beproefd en deugdelijk is bevonden waarbij van belang is dat deze behandeling niet is beschreven in de CBO-richtlijnen van 2004 en 2013.
De kantonrechter oordeelt dat de behandeling van eiseres (in voldoende mate) valt binnen de door de ILADS richtlijn 2004 beschreven kaders van in de praktijk toegepaste en deugdelijk bevonden behandelwijzen van patiënten met de ziekte van Lyme. De behandeling is in zekere zin ook terug te vinden in de richtlijn van de Deutsche Borrelia Gesellschaft omdat daarin is vermeld dat langdurige behandeling van patiënten met de ziekte van Lyme positief kan uitpakken en de toegepaste antibiotica daarbij worden genoemd.

De kantonrechter wijst de vordering toe omdat de behandeling voldoet aan de eisen gesteld in de tussen partijen gesloten zorgovereenkomst (de praktijk).
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:4913

6b. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 19-12-2017
Zaaknummer 200.179.319
Hoger Beroep
Verloren

Inhoudsindicatie
VGZ niet gehouden tot vergoeding langdurige antibioticabehandelingen (en andere niet geregistreerde middelen) voor ziekte van Lyme.

Bij verzekerde luidde de diagnose in 2013 “late stage Lyme disease” na een tekenbeet zeven jaar daarvoor. Verzekerde heeft gedurende 16-17 maanden met onderbrekingen verschillende antibioticabehandelingen ondergaan, waaronder eerst drie maanden intraveneus. Het hof heeft uitvoerig stilgestaan bij de tot op heden verschenen literatuur, richtlijnen, rapporten en (wetenschappelijke) onderzoeken betreffende de behandeling van de ziekte van Lyme, zowel in Nederland als in het buitenland.

Op basis van die rapporten oordeelt het hof dat langdurige antibioticabehandeling niet in overeenstemming is met de stand van de wetenschap en in de grotere groep van beroepsgenoten (vele artsen/specialistenorganisaties zijn bij de rapporten/richtlijnen betrokken geweest) niet gebruikelijk is. In feite staat de richtlijn van de ILADS (met de Duitse richtlijn van de Deutsche Borreliose-Gesellschaft ) voor langduriger antibioticabehandeling tegenover de andere door het hof weergegeven richtlijnen en rapporten waarin wetenschappelijk onderbouwd wordt gewezen op het niet bewezen effect van langer (dan drie maanden) behandelen met antibiotica. Dat betekent dat VGZ niet gehouden is de kosten van behandeling te vergoeden.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:11105


7a. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 26-05-2016
Datum publicatie 17-06-2016
Zaaknummer 300519
Eerste aanleg – enkelvoudig Kort geding
Gewonnen
7a Annotatie

Inhoudsindicatie:
Verzekeringszaak. Vordering tot nakoming van zorgverzekeringsovereenkomst, waaronder betaling van kosten van onderzoek en genees-/hulpmiddelen die door arts in het buitenland worden voorgeschreven. Vraag of de behandeling al dan niet valt onder de door verzekeraar verzekerde prestaties. Vraag of de behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Na belangenafweging volgt bevel aan verzekeraar om op straffe van een dwangsom de zorgverzekeringsovereenkomst na te komen en de kosten van behandeling te vergoeden.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:3300

7b. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak 25-7-2017
Datum publicatie 14-9-2017
Zaaknummer 200.194.211
Hoger beroep kort geding
Gewonnen
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:8016


8a. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 06-09-2017
Datum publicatie 25-09-2017
Zaaknummer 5529238/CV EXPL 16-18231
Eerste en enige aanleg
Gewonnen

Inhoudsindicatie
Kanton. Verzekeringsrecht. Geldvordering. Valt de door eiseres in een privé kliniek genoten (langdurige) behandeling met antibiotica voor de ziekte van Lyme onder de verzekerde prestatie? uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:4910


Overige bruikbare jurisprudentie

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:12
Inhoudsindicatie: Gaat zorgverzekeraar op de stoel van de zorgverlener zitten?


Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen SKGZ

Uitspraken: www.kpzv.nl/
Hier vindt u meer zaken. Zoekterm: lyme of borreliose


Nuttige informatie

Incidence and Patterns of Extended-Course Antibiotic Therapy in Patients Evaluated for Lyme Disease

Aangepast: 21 juli 2019