AMK/OTS

Steeds vaker horen we van gezinnen die te maken krijgen met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, sinds kort ‘Veilig Thuis’ of zelfs Ondertoezichtstelling (OTS). Ouders worden aangemeld bij Jeugdzorg door o.a. huisartsen, medisch specialisten en leerplichtambtenaren, omdat ouders kiezen voor een andere behandeling, veelal in het buitenland, dan de CBO-richtlijn voorschrijft of wegens langdurig verzuim op school wegens niet erkende chronische Lyme. Voor ouders die hiermee te maken krijgen verzamelen we informatie op deze pagina.

Wat is OTS?
Wat is AMK?
Schoolverzuim en AMK
Wat gebeurt er als uw kind is aangemeld bij het AMK


Relevante informatie

Interview met top advocaat Korver over problemen door Jeugdzorg met kinderen met Lyme
Een zeer informatief interview door Huib Kraaijeveld met advocaat Richard Korver. Hij staat hij steeds vaker families met chronisch zieke kinderen – waaronder Lymepatiënten – bij. In dit interview geeft Korver o.a. preventieve tips aan ouders die te maken dreigen te krijgen met melding Veilig Thuis.

Belangen Vereniging Intensieve Kindzorg (Bvikz)
Deze vereniging doet o.a. onderzoek naar valse meldingen van Veilig Thuis over kindermishandeling en verwaarlozing. Lees meer hierover in het interview van Huib Kraaijeveld met Bvikz voorzitter Vera Hooglugt.

Hoe kan jeugdhulpverlening aansluiten op de specifieke behoeften van jonge Lymepatiënten? – Angela Drenth
Onderzoek naar welke kennis, houding en vaardigheden medewerkers van jeugd-hulpverlenende instanties nodig hebben, om jongeren met Lyme en hun gezinssysteem te kunnen ondersteunen.


Rechtszaken

1a. Eerste aanleg Voorlopige (V)OTS, uithuisplaatsing, schorsing van het ouderlijke gezag:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:8112
Inhoudsindicatie: De Raad verzoekt o.a. een VOTS en een machtiging om de minderjarige dag en nacht uit huis te plaatsen in een ziekenhuis voor de duur van 3 maanden.  

2a. Eerste aanleg OTS:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ7754
Inhoudsindicatie: Bij een medisch dispuut tussen reguliere artsen over de juiste medische behandeling van een zieke minderjarige hebben de ouders en de minderjarige de vrijheid om zelf een keuze te maken. Overheidsingrijpen in de vorm van een ondertoezichtstelling is alleen op zijn plaats als er sprake is van een apert onjuiste keuze waardoor de veiligheid van de minderjarige in gevaar komt.

2b. Hoger beroep OTS:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BU3994
Inhoudsindicatie: Ernstig zieke minderjarige, gronden ondertoezichtstelling niet aanwezig.    


In de media

Eenvandaag AVROTROS, Ouders Lyme-patiënten verdacht van kindermishandeling, 16 februari 2017
https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/ouders-lyme-patienten-verdacht-van-kindermishandeling
Ten minste vijftig ouderparen van kinderen met de ziekte van Lyme zijn de afgelopen twee jaar geconfronteerd met een verdenking van kindermishandeling.

Aangepast: 20 mei 2019