Disclaimer

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Tekenbeetziekten. Er is uiterste zorg besteed aan het zo compleet en correct mogelijk aanbieden van informatie. Graag vernemen wij uw suggesties, vragen of opmerkingen om deze site te verbeteren: info@tekenbeetziekten.nl.

De stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid van de inhoud, tekst- en typefouten en andere onjuistheden, die (ondanks alle voorzorgen) op de website van Stichting Tekenbeetziekten kunnen voorkomen, noch voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.
Stichting Tekenbeetziekten is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.tekenbeetziekten.nl wordt verwezen.

Stichting Tekenbeetziekten adviseert iedereen om bij specifieke individuele vragen deskundige hulp in te schakelen.

Gebruik van teksten en illustraties/foto’s is alleen toegestaan met bronvermelding Stichting Tekenbeetziekten.

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht bij secretaris@tekenbeetziekten.nl.

English: Disclaimer

This website is created under the responsibility of Stichting Tekenbeetziekten (Foundation Tick Bite Diseases). Great care has been taken to provide information as complete and correct as possible. We would like to hear your suggestions, questions or comments to improve this site: info@tekenbeetziekten.nl.

The foundation can in no way accept liability for the completeness of the content, text and typing errors and other inaccuracies that (despite all precautions) may occur on this website, nor for problems resulting from use or distribution.

Stichting Tekenbeetziekten is not responsible for the information on websites referred to on www.tekenbeetziekten.nl.

Stichting Tekenbeetziekten advises everyone to call in expert help with specific individual questions.

Use of texts and illustrations / photos is only permitted if the source – Stichting Tekenbeetziekten - is acknowledged.

Laatst gewijzigd: 26 jul. 2022