Keurmerken

ANBI

Onze gegevens
  • Naam instelling: Stichting Tekenbeetziekten
  • Post/bezoekadres
    Boezelgracht 17 / Mient 13
    1132 PE VOLENDAM / 2564 KE DEN HAAG
  • Kamer van Koophandel: 09161797
  • Fiscaal nummer: 8159.67.159
  • Bankrekening/IBAN: NL30 ABNA 050 7624 300
  • BIC: ABNANL2A
ANBI: Doneren met voordeel

Stichting Tekenbeetziekten is een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Zonder bijdragen van donateurs kunnen we bij de stichting niet doen wat we nu doen. We zijn daarom ook blij met iedere financiële bijdrage, in welke vorm en hoe klein of groot dan ook.

Stichting Tekenbeetziekten is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als donateur of sponsor kun je profiteren van belastingvoordeel.

Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor eenmalige als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Tekenbeetziek hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

CBF

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Goede doelen zijn belangrijk voor de samenleving. Zij bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Jaarlijks doneren Nederlanders bijna 6 miljard euro. Ook steunen we goede doelen als vrijwilliger of door spullen te geven. Met al deze steun wordt ontzettend veel goeds gedaan. Natuurlijk wil je weten dat ook jouw steun goed terechtkomt. Let daarom op het ‘Erkend Goed Doel’- logo. Want aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven.

De Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Ongeveer 80 procent van het particuliere geefgeld in Nederland staat onder actief toezicht van het CBF. De 623 Erkende Goede Doelen laten zich ieder jaar vrijwillig toetsen door het CBF. Hierdoor geven de Erkende Goede Doelen een krachtig signaal af: wij zijn een professionele sector waar geldverstrekkers gerust aan kunnen geven.

Waaraan voldoet een Erkend Goed Doel?

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel. Meer weten? Kijk op CBF.nl.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Via deze link kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Doneer eenmalig

Doneer structureel

Schenken met belastingvoordeel
Laatst gewijzigd: 9 jun. 2022