Schenk met belastingvoordeel

Profiteer van belastingvoordeel

Wil je Stichting Tekenbeetziekten steunen met een gift? Lees hier hoe je kunt profiteren van voordelige voorwaarden door te schenken met belastingvoordeel.
Een (eenmalige) gift of donatie kun je altijd aftrekken als deze 1% – 10% van je inkomen bedraagt.
Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Dan is periodiek (per maand/jaar) schenken/doneren aantrekkelijk!

Je leest er ook alles over bij de Consumentenbond.

Je eenmalige donatie aftrekken

Omdat Stichting Tekenbeetziekten een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, mag je je gift – onder voorwaarden – aftrekken.
Voor het aftrekken van eenmalige en periodieke donaties hanteert de Belastingdienst verschillende regels. Hieronder die voor eenmalige giften/donaties. Kijk hieronder voor de regels m.b.t. een structurele/periodieke betaling.

Voor gewone giften/donaties gelden een drempel (minimum) en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van je drempelinkomen. Dat is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als je online aangifte doet, heeft de Belastingdienst het drempelbedrag al ingevuld op het scherm waar je je giften kunt aftrekken. Donateurs die bij de digitale aangifte 2020 hun giften willen aftrekken voor de inkomstenbelasting, maken voor het eerst kennis met het slimme invulscherm. Per 1 januari is het vrije invulveld in het digitale aangifteformulier om aan te geven aan welk goed doel een gift is gedaan, vervangen voor een zogenaamd ‘slim invulscherm’. Bij het intikken van de eerste letters van de organisatie waar een gift aan is gegeven, verschijnt direct de juiste ANBI. Alleen giften aan organisaties met een ANBI-status komen in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting.

Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen.

Een voorbeeld

Stel je drempelinkomen bedraagt € 20.000,-. Het drempelbedrag is dan (1% van € 20.000,-) € 200,-. Je mag dan alle giften boven € 200,- (en tot € 2.000,-) aftrekken.
Bij een drempelinkomen van € 20.000,- val je in het 37,35% belastingtarief.
Dat betekent dat de Belastingdienst 37,35% betaalt van al je giften tussen € 200,- en € 2.000,-.
Ofwel, bij een eenmalige donatie van € 500,- betaalt de Belastingdienst 37,35% van € 300,- = € 112,05.

Periodiek doneren

Je gift is een periodieke gift als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde ANBI. Je mag zelf weten of je je jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
 • Je betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
 • Je hebt vastgelegd wanneer je jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als je overlijdt.

Dus als je Stichting Tekenbeetziekten 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte, dan weet je zeker dat de gift volledig aftrekbaar is.

Voorwaarden voor belastingaftrek

Een periodieke gift mag je in z’n geheel aftrekken, mits je voldoet aan deze regels: 

 • Je gift gaat naar een ANBI (wat Stichting Tekenbeetziekten is). 
 • De periodieke gift is vastgelegd in een overeenkomst die hetzij door een notaris is opgemaakt, hetzij middels een onderhandse overeenkomst met de stichting. Je krijgt niets in ruil voor je periodieke gift. 
 • De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat je verplicht bent elk jaar hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling te betalen. 
 • Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in 1 keer betaalt, maar je moet dus minstens 1 keer per jaar – voor 31 december - een bedrag overmaken naar Stichting Tekenbeetziekten. 
 • Het afgesproken jaarlijkse bedrag moet minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt worden. 
 • De gift stopt uiterlijk bij eigen overlijden of het overlijden van een (door jou aan te wijzen, willekeurige) ander, bijvoorbeeld je broer of je partner. Je moet dit wel vastleggen in het formulier. 
 • Wil je niet de verplichting hebben om de gift te doen als je werkeloos wordt of invalide? Dan kun je deze bepaling ook opnemen in de overeenkomst. Als je dat doet, heb je recht op giftenaftrek zolang je de gift op basis van de overeenkomst blijft doen. Ook als de gift stopt binnen de vijfjaarstermijn. 

Kijk hieronder naar een rekenvoorbeeld*.

Zonder akte

Je geeft per jaar: € 100,-
Belastingvoordeel: € 0,-
Je betaalt netto: € 100,-
Stichting Tekenbeetziekten ontvangt: € 100,-

Met akte

Je geeft per jaar: € 100,-
Belastingvoordeel: € 37,35
Je betaalt netto: € 62,65
Stichting Tekenbeetziekten ontvangt: € 100,-

* Er van uitgaande dat je in de tariefschijf van ​37,35% valt.

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

 1. Open hier de overeenkomst tot periodieke gift en de betalingsmachtiging, vul ze in, print ze uit en onderteken deze.
 2. Stuur beide ingevulde formulieren naar:
  Stichting Tekenbeetziekten
  Boezelgracht 17
  1132 PE VOLENDAM
  Of scan ze – nadat ze zijn ingevuld – in en e-mail ze aan penningmeester@tekenbeetziekten.nl
 3. Stichting Tekenbeetziekten ondertekent en registreert de akte en stuurt één exemplaar retour.
 4. Hiermee kun je bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.
Laatst gewijzigd: 9 jun. 2022