Patient, recht & inkomen

Inkomen & ziekte van Lyme

Een groeiend aantal Lymepatiënten krijgt helaas te maken met langdurige ziekte en zelfs arbeidsongeschiktheid. We hebben twee uitgebreide PDF’s met tips en links samengesteld voor werknemers en ondernemers. Die zijn op de achterliggende pagina te downloaden. Voor Wajong (voor jongeren die arbeidsongeschikt zijn) is de wetgeving per 01-01-2021 gewijzigd. Hiervoor kun je terecht bij het UWV.

Meer informatie

Kinderen met Lyme & recht

Steeds vaker horen we van gezinnen die te maken krijgen met ‘Veilig Thuis’ of zelfs Ondertoezichtstelling (OTS). Ouders worden dan aangemeld bij Jeugdzorg door o.a. huisartsen, medisch specialisten en leerplichtambtenaren, omdat ouders kiezen voor een andere behandeling, veelal in het buitenland, dan de CBO-richtlijn voorschrijft of wegens langdurig verzuim op school wegens niet-erkende chronische Lyme.

Meer informatie

Lyme als beroepsziekte

Meer informatie

Zorgkosten & ziekte van Lyme

Meer informatie

Zorginstituut Nederland

Meer informatie
Laatst gewijzigd: 25 mei 2021