Inkomen & ziekte van Lyme

Van ziekte naar arbeidsongeschiktheid

Een groeiend aantal Lymepatiënten krijgt helaas te maken met langdurige ziekte en zelfs arbeidsongeschiktheid.

We hebben uitgebreide PDF’s met tips en links samengesteld voor werknemers, ondernemers en jongeren die te maken krijgen met de Wajong. Die zijn hieronder te downloaden.

Omdat we vaak van Lymepatiënten horen over problemen met het UWV, zijn we benieuwd naar jouw ervaringen. Meld het ons via juridisch@tekenbeetziekten.nl.

Van ziekte naar arbeidsongeschiktheid
Deze PDF bevat heel veel informatie en nuttige tips en links die te maken hebben met het hele proces “Van ziekte naar arbeidsongeschiktheid”.

Ondernemen en Lyme
Een werknemer heeft een flink probleem wanneer Lyme (chronisch) de kop op steekt, maar een ondernemer heeft het nog een graadje lastiger. Wat te doen met het bedrijf en hoe te voorzien in inkomen?

Nuttige links en documenten

Algemeen

UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Slim opkomen voor jezelf
Om een bijdrage te leveren aan een betere communicatie tussen arts en patiënt sloegen een aantal patiëntenverenigingen, met ondersteuning van het Ministerie van VWS, de handen ineen.

Expertise Instituut
In je dossier van het UWV tref je geregeld een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) aan. Voor jou, als niet-deskundige, is het mogelijk niet helder wat de functie is van deze lijst. Wij leggen je uit wat de FML is en wat je kunt ondernemen als je het niet met de inhoud eens bent.

Tool inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Een werknemer die te maken krijgt met langdurige ziekte, heeft vaak geen goed beeld van de mogelijke gevolgen voor zijn inkomen. Toch kan de inkomensterugval fors zijn als er geen sprake is van spoedig herstel of succesvolle re-integratie. Deze tool helpt om deze werknemers hierin meer inzicht te bieden.

Functionele Mogelijkheden Lijst

Jongeren – Wajong

Rijksoverheid – Wanneer heb ik recht op Wajong?
Je hebt recht op Wajong als je voor je 18e of tijdens je studie een ziekte of handicap hebt gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen hebt. Dit betekent dat je nooit meer kunt werken.

Juridische hulp

Het juridisch loket
Gratis advies bij je juridische vragen, geschillen en conflicten.

Sociaal verhaal
Een groep vrijwilligers die bemiddelen tussen particulieren aan de ene kant en schuldhulp- en rechtshulpverleners aan de andere kant, zoals advocaten en juridische- en algemeen-maatschappelijk adviseurs. Op basis van je persoonlijke situatie brengen zij je in contact met een dienstverlener die voor jouw situatie geschikt is. Sociaal verhaal regelt dit door middel van gratis juridisch advies. Zij zorgen ervoor dat je de gratis rechtshulp krijgt die je nodig hebt.

Voor ondernemers en ZZP’ers

Stichting ZZP Nederland
ZZP Nederland is de grootste organisatie voor zelfstandigen zonder personeel (zzp). Een van de speerpunten is het behartigen van de belangen van zzp’ers in ‘politiek Den Haag”.

Protocol bij claims op individuele AOV’s

Meer over (arbeid en) ziekte van Lyme

Nederlandse Vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. Hier vind je ook de Richtlijn Arbeid en Lymeziekte.

Relevance-of-Chronic-Lyme-Disease-to-Family-Medicine-as-a-Complex-Multidimensional-Chronic-Disease-Construct-A-Systematic-Review
Een document dat de literatuur rondom chronisch Lyme evalueert, handig voor mensen in het UWV traject.

The-burden-of-Lyme-borreliosis-expressed-in-disability-adjusted-life-years
Dit artikel beschrijft dat persisterende klachten toegeschreven aan de ziekte van Lyme reëel zijn, ondanks dat ze soms moeilijk objectiveerbaar zijn.

Wie schrijft die blijft - FNV Pers - Achtste geheel herziene druk, april 2011

Voorbeeldrapportage FML

Laatst gewijzigd: 22 apr. 2021