Kinderen met Lyme & recht

Veilig Thuis en Ondertoezichtstelling

Steeds vaker horen we van gezinnen die te maken krijgen met ‘Veilig Thuis’ of zelfs Ondertoezichtstelling (OTS).

Ouders worden dan aangemeld bij Jeugdzorg door o.a. huisartsen, medisch specialisten en leerplichtambtenaren, omdat ouders kiezen voor een andere behandeling, veelal in het buitenland, dan de CBO-richtlijn voorschrijft of wegens langdurig verzuim op school wegens niet-erkende chronische Lyme.

Het filmpje dat EenVandaag (AVROTROS) uitzond op 16 februari 2017 geeft een onthutsend beeld van de misstanden, waarin nog steeds weinig veranderd is. (vanaf 00:04:39.)

Ten minste vijftig ouderparen van kinderen met de ziekte van Lyme zijn de afgelopen twee jaar geconfronteerd met een verdenking van kindermishandeling.

Heb je ervaringen met Veilig Thuis en/of Ondertoezichtstelling, die voor anderen interessant of nuttig kunnen zijn, laat ons dat dan weten via onderzoek@tekenbeetziekten.nl.

Onderzoek

Sociaal agoog Angela Drenth deed onderzoek naar welke kennis, houding en vaardigheden medewerkers van jeugdhulpverlenende instanties nodig hebben, om jongeren met Lyme en hun gezinssysteem te ondersteunen.

Het artikel uit Zorgbelang Brabant lees je hier.

Let op: de links naar de onderzoeken in deze PDF werken niet. Maar het volledige onderzoeksrapport vind je hier.

Nuttige links

Over Veilig Thuis

Hoe werkt Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is.

Over OTS

De ondertoezichtstelling (OTS) is de belangrijkste maatregel van kinderbescherming. Doel van de OTS is om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico’s lopen. De maatregel is erop gericht ouders te ondersteunen en te begeleiden.

Jeugdbescherming

Wanneer OTS

Informatie over ziek zijn en onderwijs – voor leerkrachten

Ziezon
Op de site is veel praktische informatie te vinden over de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen. Daarnaast kun je brochures downloaden over verschillende ziektebeelden met informatie over de gevolgen van deze ziektes voor het leerproces en concrete aandachtspunten voor school en leraar.

Laatst gewijzigd: 4 apr. 2021