Zorgkosten & ziekte van Lyme

Zorgkosten

Op deze pagina vindt u diverse info die te maken heeft met zorgkosten zoals onze brochure met handreikingen wat te doen wanneer uw zorgverzekeraar uw zorgkosten niet vergoeden wil en verslagen van verschillende rechtszaken, aangespannen tegen zorgverzekeraars.

Wat te doen als uw zorgverzekeraar uw zorgkosten niet wil vergoeden

In deze brochure (eigen uitgave STZ, versie 2019) wordt toegelicht hoe u uw zorgkosten vergoed kunt krijgen. U vindt o.a. een stappenplan voor wanneer u werk wilt maken om uw zorgkosten toch vergoed te krijgen.

Rechtspraak

Gerechtelijke uitspraken over de vergoeding van diagnose en behandelingen kun je via onderstaande link vinden.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=Lyme&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&so=Relevance&ps[]=ps1&rg[]=r2

Gebruik de zoekwoorden (ziekte van) Lyme.

Op de pagina van de Ombudsman Geschillencommissie Zorgverzekeringen kun je alle uitspraken van de Geschillencommisie vinden: https://www.kpzv.nl/. Zoek naar Lyme of borreliose.

Laatst gewijzigd: 1 apr. 2021