Borrelia Miyamotoi

Wie de persberichten van RIVM en AMC leest krijgt de indruk dat Nederland recent in diverse opzichten een primeur had bij het onderzoek naar tekenbeetziekten. Er zou een nieuwe ziekteverwekker in teken ontdekt zijn, Borrelia miyamotoi, die volgens onderzoekers vooralsnog onschadelijk lijkt voor gezonde mensen. Kortom: niks aan de hand, de onderzoekers van het AMC zitten er bovenop!

De realiteit is iets anders. Borrelia miyamotoi (hier verder afgekort als Bm) werd in 1995 ontdekt in Japan. Binnen enkele jaren werd duidelijk dat deze soort wijd verspreid voorkomt in Azië, Europa en Noord-Amerika. Er zijn o.a. een Europese en een Aziatische variant van B. miyamotoi bekend. B. miyamotoi wordt meestal ingedeeld bij de relapse fever Borrelia’s (hier verder afgekort als Brl) en hoort officieel dus niet bij de Borrelia burgdorferi sensu lato groep (Bbsl), de Borrelia’s die Lymeziekte kunnen veroorzaken. B. miyamotoi is het meest verwant aan Borrelia lonestari die in de VS de ‘controversiële’ Master’s disease veroorzaakt, een op Lyme lijkende ziekte.

In tegenstelling tot Brl wordt B. miyamotoi overgebracht door dezelfde harde teken die Bbsl (Lyme) overbrengen, alleen zijn de besmettingspercentages in teken voor B. miyamotoi gemiddeld 5-10x lager dan voor Bbsl. Mix-infecties van Bbsl en B. miyamotoi komen regelmatig voor in teken. Met name in West-Europa en de VS werd er lang vanuit gegaan dat B. miyamotoi niet relevant voor mensen zou zijn, en er werd dus ook nooit gecontroleerd op menselijke besmetting. In de afgelopen jaren werd, o.a. door Russisch onderzoek uit 2010, duidelijk dat B. miyamotoi wel degelijk infecties bij (gezonde) mensen kan veroorzaken. In 2013 werden ook uit de VS en Europa menselijke infecties gemeld. Sommige onderzoekers vermoeden dat B. miyamotoi infecties in bepaalde regio’s met Lyme risico (in o.a. de VS en Rusland) regelmatig voorkomen.

In de praktijk heeft B. miyamotoi eigenschappen die ongeveer het midden houden tussen die van Brl en Bbsl. B. miyamotoi veroorzaakt zelden of nooit een EM, de klachten kunnen lijken op die van Lyme maar er kunnen ook koorts episodes zijn die meer op relapse fever lijken. B. miyamotoi wordt transovarieel overgebracht (van de moederteek op de larven, bij Bbsl neemt men aan dat dit NIET mogelijk is). Dit betekent dat ook rekening gehouden moet worden met mogelijke overdracht van een besmette moeder op haar ongeboren kind. B. miyamotoi bereikt vergeleken met Bbsl hogere concentraties in het bloed, samengaand met virus-achtige ziekteverschijnselen. De ziekte verloopt (in Rusland) aanvankelijk sneller en ernstiger dan Lyme en wordt in acute gevallen behandeld met 2-4 weken ceftriaxon infuus of 200 mg/dag doxycycline (net als Lyme); soms blijkt herhaalde behandeling nodig.

B. miyamotoi is niet goed te kweken met de standaard Borrelia kweekmedia; kweek is dus een onbruikbare diagnose techniek. Er is inmiddels een aangepaste kweekmethode voor B. miyamotoi beschikbaar, maar die zal normaal niet gebruikt worden. B. miyamotoi wordt door sommige serologische lymetests niet gedetecteerd en door andere wél; dit komt o.a. doordat de bacterie een afwijkend OspA antigen heeft. Lyme serologie testuitslagen die wél positief blijken zullen door de ‘deskundigen’ snel als ‘fout-positief’ worden aangemerkt. Immers: er is geen EM, er zijn geen ‘voldoende specifieke Lyme kenmerken’, een eventuele kweek is negatief dus het kan nooit Lyme zijn. Dat je er desondanks flink ziek van kunt worden, ach … PCR Lyme tests zijn meestal wél geschikt voor diagnose van B. miyamotoi (maar PCR tests die baseren op het OspA gen of andere bij B. miyamotoi afwijkende genen zullen de bacterie niet aantonen). Ook microscopie zou bruikbaar moeten zijn, voor relapsing fever is dat in veel landen een aanbevolen diagnose techniek. Maar volgens de nieuwe CBO richtlijn en het advies van de Gezondheidsraad zijn PCR tests en microscopie voor Lyme ongeschikt, en mogen deze dus niet gebruikt worden om een diagnose te stellen.

B. miyamotoi zou één van de verklaringen kunnen zijn voor het voorkomen van ‘seronegatieve Lyme’, patiënten die na een tekenbeet geen EM zien, negatief testen bij serologische lymetests maar wél symptomen hebben die op Lyme lijken. Strikt genomen is een B. miyamotoi infectie inderdaad geen Lyme (want het valt buiten de officiële definitie van de deskundigen) maar dit laat gelijk zien hoe kortzichtig de diagnose richtlijnen zijn. Er zijn ongetwijfeld andere Borrelia soorten en verschijningsvormen waarvoor hetzelfde geldt.

Veel informatie over B. miyamotoi ontbreekt of is tegenstrijdig, afhankelijk van welke publicaties je gelooft. Dat geldt voor de symptomen, de bruikbaarheid van diagnostische tests en de mate waarin de ziekte bij mensen voorkomt. Het beeld wordt mede gecompliceerd door het voorkomen van meerdere B. miyamotoi varianten en het regelmatig voorkomen in teken van mix-infecties met Bbsl soorten (die misschien niet altijd gedetecteerd worden). IDSA onderzoekers stellen voorlopig – heel voorspelbaar – dat het om een zeldzame, voor gezonde personen ongevaarlijke en makkelijk te behandelen ziekte gaat terwijl publicaties uit vooral Rusland een heel ander beeld geven.

Update juni 2015


Inmiddels is duidelijk dat B. miyamotoi (Bm) in grote delen van Europa, Azië en de VS voorkomt in harde teken. Vaak is het percentage besmette teken behoorlijk hoog (gemiddeld 2-3 x minder dan Bb sl soorten), er is dus sprake van een significant risico. Ook komen er steeds meer voorbeelden van patiënten die flink ziek werden van deze bacterie ondanks dat hun afweersysteem in orde lijkt, en soms gaat het dan ook om chronische infecties. In 10-15% van de gevallen lijkt er sprake te zijn van een – meestal afwijkende – EM. Of zo’n sporadische EM toegeschreven kan worden aan Bm of aan een niet gedetecteerde Borrelia mix-infectie is nog steeds onderwerp van discussie.

De bestaande Lyme Elisa tests detecteren Bm soms, maar omdat bijna alle Western Blots de bacterie missen – op basis van de Lyme diagnose criteria  – worden die aanvankelijk positieve Elisa resultaten uiteindelijk in het tweestaps protocol meestal als ‘fout-positief’ terzijde geschoven. Zelfs de Amerikaanse CDC vermeldt momenteel op haar website dat PCR de enige test voor B. miyamotoi is (maar pas op, niet toegestaan voor testen op andere Borrelia’s!!).

Update mei 2020

Testen voor B. miyamotoi zijn nog in ontwikkeling, veelal niet gevalideerd, meestal niet vergoed door zorgverzekeraars, en niet algemeen beschikbaar via bijvoorbeeld de huisarts. Opties zijn:

  • Het RIVM en de Lymepolikliniek van het AMC hebben een inhouse Miyamotoi PCR en serologische western-blot test.
  • Ook ProHealth in Weert en Innatoss in Oss hebben blots waar B. Miyamotoi in zit.
  • Er is een goed immunoblottest voor B.miyamotoi (en diverse andere Borrelia’s) van IGeneX in de VS.
  • Redlabs in België stelt met een zogenaamde ‘fagentest’ B.miyamotoi te kunnen aantonen. De test is nog niet gevalideerd. Dit onderzoek zal binnenkort plaatsvinden op initiatief van de Lymevereniging. De test is ontwikkeld door Franse en Britse wetenschappers.

Borrelia miyamotoi in vectors and hosts in The Netherlands
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28065617

Eenvandaag op de radio, AVRO TROS, Teken kunnen meer kwaad dan gedacht, 19 april 2018

Over de arts Maarten, hij werd ziek na een tekenbeet, niet van de ziekte van Lyme maar van een andere borrelia-bacterie, de Borrelia Miyamotoi en een leverontsteking. En over het onderzoek Ticking on Pandora’s Box.

Aangepast: 8 augustus 2020