Hoe staat Stichting Tekenbeetziekten tegenover experimentele en complementaire behandeling?

Stichting Tekenbeetziekten is voorstander van Evidence Based Medicine (EBM) [1].
De realiteit is echter dat veel Lymepatiënten en andere slachtoffers van tekenbeetziekten zich genoodzaakt voelen buiten de reguliere sector - in Nederland of in het buitenland – een behandeling te zoeken. Een verandering in de reguliere (verzekerbare) zorg, waardoor de situatie voor tekenbeetpatiënten verbetert, is hard nodig.

Richtingen waar verandering van verwacht kan worden, mede omdat zoveel patiënten erop terugvallen, zijn de experimentele en complementaire zorg. Complementaire zorg maakt naast conventionele zorg onderdeel uit van Integrative Medicine (IM) [2].

Complementaire zorg is een breed begrip waaronder diverse soorten behandelingen kunnen vallen. Er zijn tal van complementaire behandelingen die bij andere aandoeningen wetenschappelijk bewezen zijn en zowel in de reguliere als niet-reguliere sector worden toegepast.

Stichting Tekenbeetziekten vindt het belangrijk ervaringsverhalen van patiënten te horen zodat we met z'n allen een beeld krijgen van 'best practices' en welke experimentele en complementaire behandelingen of combinaties daarvan veelbelovend zijn en welke niet. Wij vinden het van belang dat de reguliere sector met een open blik naar bij Lyme en andere tekenbeetziekten toegepaste experimentele en complementaire behandelingen kijkt en zo nodig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de toegevoegde waarde van die experimentele en complementaire behandelingen.

Dit standpunt sluit goed aan bij het rapport van ZonMw “Signalement Ontwikkeling en implementatie van Evidence-Based complementaire zorg.” [3].

Samengevat staat Stichting Tekenbeetziekten dus voor EBM met een open blik naar andere behandelwijzen. Zij streeft er naar de verschillende denkwijzen te verbinden, moedigt onderzoek naar in de praktijk succesvolle experimentele en complementaire behandelingen aan en zij zal waar mogelijk hieraan bijdragen.

[1] Evidence based medicine is geneeskunde die is gebaseerd op het expliciet en oordeelkundig gebruik maken van het meest actuele en best beschikbare bewijs (‘evidence’). Het gaat daarbij om een integratie van het systematisch gezochte en gewogen wetenschappelijke bewijs, de expertise van de behandelaar en de voorkeuren van de patiënt.

[2] Integrative Medicine (IM) is een wereldwijde, groeiende beweging in de gezondheidszorg waarbij wordt uitgegaan van de mens als geheel. Op basis van wetenschappelijk bewijs worden bijvoorbeeld complementaire behandelmethoden, leefstijlaanpassingen zoals voeding en beweging, stressmanagement en mind-body technieken naast de conventionele zorg ingezet. Zorgvrager en zorgverlener hebben een gelijkwaardige relatie en als zorgvrager heb je een actieve rol bij het voorkomen van ziekte, bij je welbevinden en in je eigen genezingsproces.

[3] Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg - ZonMw (pdf).