Ehrlichia

Ehrlichia (anaplasma) verklaring: parasiet die de witte bloedlichaampjes infecteert

Ehrlichiose
Ehrlichiose is een infectie die overgedragen kan worden van dieren op mensen (zoönose). Het is een ziekte die veroorzaakt wordt door op rickettsia gelijkende, extreem kleine intracellulaire bacteriën. Deze kunnen ook overgebracht worden door teken.
Mens op mens besmetting kan uitsluitend plaats vinden via bloedtransfusie of via verticale transmissie.

In de Verenigde Staten zijn vele honderden gevallen van humane granulocytaire ehrlichiose (HGE) vastgesteld terwijl in Europa minder dan 10 meldingen van deze ziekte bekend zijn.
De eerste Humane Ehrlichiose (die niet door een teek wordt overgebracht) werd in 1954 ontdekt in Japan door het eten van rauwe vis.
Teken brengen de ziekte over en ook via transfusie is de bacterie over te brengen.
Voor de Nederlandse situatie vormt ehrlichiose op dit moment ogenschijnlijk geen ernstig probleem. In de huisartsenpraktijk zal eerder aan de ziekte van Lyme worden gedacht. De behandeling hiervan is echter ook effectief voor ehrlichiose .
Sinds 1999 wordt de ziekte ook in Nederland vastgesteld. Analyse van Nederlandse teken toonde aan dat 5-20% van de Nederlandse teken Ehrlichia bevat. Het is onduidelijk waarom er niet meer patiënten met ehrlichiose zijn. Testen op Ehrlichiose heeft echter dezelfde beperkingen als testen op borrelia.

Symptomen
De incubatietijd ligt waarschijnlijk tussen de 5 en 21 dagen.

De patiënten ervaren uitputting, griepachtige verschijnselen met acute hoge koorts, rillingen, zware hoofdpijn, spierkrampen en gewrichtspijnen, maagklachten, verminderde eetlust, gezwollen lymfeklieren. De duur van de koorts is 2-11 dagen met een gemiddelde van 10 dagen.
Minder voorkomende symptomen zijn misselijkheid, buikpijn, diarree en hoesten.
Verder worden genoemd: duizeligheid, braken, verwardheid, huiduitslag, aantasting van centraal zenuwstelsel.

In gezonde personen verloopt de ziekte waarschijnlijk met niet direct waarneembare verschijnselen. De combinatie met een borrelia of andere door een teek overgebrachte bacterie lijkt zeer ongunstig vanwege het toch al verminderde immuunsysteem.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Anaplasmose

http://pathmicro.med.sc.edu/mayer/ricketsia.htm

www.cdc.gov/ticks/diseases/ehrlichiosis/

Aangepast: 10 augustus 2020