Legateer

Neem ons op in je testament - geven als particulier na overlijden

Als je specifieke wensen hebt over de verdeling van een nalatenschap kun je deze door een notaris laten vastleggen in een testament. Naast je familieleden kun je in je testament goede doelen opnemen, zoals Stichting Tekenbeetziekten. De stichting wordt dan tot (mede)erfgenaam benoemd.

Het deel van de nalatenschap dat je bestemt voor Stichting Tekenbeetziekten kan uit een geldbedrag bestaan, maar ook uit een roerende of een onroerende zaak.

Stichting Tekenbeetziekten is als ANBI vrijgesteld van erfbelasting en hoeft dus geen belasting te betalen over inkomsten uit een nalatenschap.

Je kunt Stichting Tekenbeetziekten op drie manieren in je testament opnemen, namelijk in de vorm van een legaat, in de vorm van een erfstelling of als vruchtgebruik. Stichting Tekenbeetziekten zal een erfdeel van een nalatenschap overigens alleen aanvaarden wanneer die nalatenschap positief is.

Legaat

Als je aan Stichting Tekenbeetziekten een legaat nalaat, dan leg je vast dat de stichting een bepaald bedrag krijgt.

Erfstelling

Bij een erfstelling benoem je Stichting Tekenbeetziekten als erfgenaam voor (een deel van) de erfenis. Nadat uit de nalatenschap eventuele schulden zijn betaald, blijft er een bedrag over dat wordt verdeeld onder de erfgenamen. Je kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Bruikleen - vruchtgebruik

Een alternatieve vorm van nalaten is dat je je vermogen in bruikleen of vruchtgebruik geeft. In het testament leg je dan vast dat je vermogen eigendom wordt van de erfgenamen, maar dat het rendement uit het vermogen gedurende een door jou vastgestelde periode aan Stichting Tekenbeetziekten ten goede komt.

Als je iets aan Stichting Tekenbeetziekten wilt nalaten kun je met je eigen notaris contact opnemen. Met vragen over dit onderwerp kun je terecht bij onze penningmeester (penningmeester@tekenbeetziekten.nl).

Laatst gewijzigd: 4 mrt. 2021