Schenk met belastingvoordeel

Wil je Stichting Tekenbeetziekten steunen met een gift? Lees hier hoe je kunt profiteren van voordelige voorwaarden door te schenken met belastingvoordeel.

Een gift kun je altijd aftrekken als deze 1% – 10% van het inkomen bedraagt. Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk.

Je eenmalige donatie aftrekken

Omdat Stichting Tekenbeetziekten een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, mag je je gift – onder voorwaarden – aftrekken.

Voor het aftrekken van eenmalige en periodieke donaties hanteert de Belastingdienst verschillende regels. Hieronder die voor eenmalige giften/donaties. Klik hier (pagina “Doneer structureel”) voor de regels m.b.t. een structurele/periodieke betaling.

Voor gewone giften/donaties gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van je drempelinkomen. Dat is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als je online aangifte doet, heeft de Belastingdienst het drempelbedrag al ingevuld op het scherm waar je je giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen.

Een voorbeeld

Stel je drempelinkomen bedraagt € 20.000,-. Het drempelbedrag is dan (1% van € 20.000,-) € 200,-. Je mag dan alle giften boven € 200,- (en tot € 2.000,-) aftrekken.

Bij een drempelinkomen van € 20.000,- val je in het 37,35% tarief.

Dat betekent dat de Belastingdienst 37,35% betaalt van al je giften tussen € 200,- en € 2.000,-.

Ofwel, bij een eenmalige donatie van € 500,- betaalt de Belastingdienst 37,35% van € 300,- = € 112,05.

Periodiek doneren

Als je Stichting Tekenbeetziekten 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte, dan weet je zeker dat de gift volledig aftrekbaar is.

Kijk hieronder naar een rekenvoorbeeld*.

Je geeft per jaar

Belasting-voordeel

Je betaalt netto

Stichting Tekenbeetziekten ontvangt

Zonder akte

€ 100,-

€ 0,-

€ 100,-

€ 100,-

Met akte

€ 100,-

€ 37,35

€ 59,20

€ 100,-

* Er van uitgaande dat je in de tariefschijf van 37,35% valt, deze schenking lager is dan 1% van het verzamelinkomen en Stichting Tekenbeetziekten het enige doel is waaraan je jaarlijks schenkt. Hoe meer je doneert, hoe meer belastingvoordeel je hebt. Dit is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Stel je doneert € 100,- per jaar. Als je in de inkomstenschijf van 37,35% valt, dan kun je € 37,35 van de Belastingdienst terugvragen.

Voorwaarden voor belastingaftrek

Een periodieke gift mag je in z’n geheel aftrekken, mits je voldoet aan deze regels: 

• Je gift gaat naar een ANBI (wat Stichting Tekenbeetziekten is). 

• De periodieke gift is vastgelegd in een overeenkomst die hetzij door een notaris is opgemaakt, hetzij middels een onderhandse overeenkomst met de stichting. Je krijgt niets in ruil voor je periodieke gift.  Zie hierna.

 • De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat je verplicht bent elk jaar hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling te betalen. 
 • Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in 1 keer betaalt, maar je moet dus minstens 1 keer per jaar – voor 31 december - een bedrag overmaken naar Stichting Tekenbeetziekten. 
 • Het afgesproken jaarlijkse bedrag moet minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt worden. 
 • De gift stopt uiterlijk bij eigen overlijden of het overlijden van een (door jou aan te wijzen, willekeurige) ander, bijvoorbeeld je broer of je partner. Je moet dit wel bij het vastleggen in het formulier. 
 • Wil je niet de verplichting hebben om de gift te doen als je werkeloos wordt of invalide? Dan kun je deze bepaling ook opnemen in de overeenkomst. Als je dat doet, heb je recht op giftenaftrek zolang je de gift op basis van de overeenkomst blijft doen. Ook als de gift stopt binnen de vijfjaarstermijn. 

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

 1. Open hier de overeenkomst tot periodieke gift en de betalingsmachtiging, vul ze in, print ze uit en onderteken deze.
 2. Stuur beide ingevulde formulieren naar:
  Stichting Tekenbeetziekten
  Boezelgracht 17
  1132 PE VOLENDAM

  Of scan ze – nadat ze zijn ingevuld – in en e-mail ze aan penningmeester@tekenbeetziekten.nl
 3. Stichting Tekenbeetziekten ondertekent en registreert de akte en stuurt één exemplaar retour.
 4. Hiermee kun je bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.

Doneer eenmalig|Doneer via QR-code|Doneer structureel

Laatst gewijzigd: 9 jun. 2022