PR-adviseur – Voorlichter (m/v)

Dit vind jij leuk ...

Je kunt reuze blij worden van een goed en strak persbericht, je vindt het heerlijk om contacten te onderhouden met media en pers en je springt een gat in de lucht bij elke media-uiting die gaat over Stichting Tekenbeetziekten, infoTeek of de Tekendoos.
Maar boven alles vindt je het geweldig om voor een heel goed doel bezig te zijn, namelijk ervoor zorgen dat zowel Stichting Tekenbeetziekten als infoTeek en de Tekendoos de aandacht krijgen die ze verdienen!

Dan kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken!

Want wij zijn allemaal heel goedwillende amateurs op dit gebied. Tot heden lukt het ons matig om persberichten geplaatst te krijgen of voldoende aandacht te krijgen voor ons werk.
Dus zijn we op zoek naar een profesional, iemand die het klappen van de zweep kent, weet hoe de hazen lopen en een goed netwerk heeft. Iemand die ons - gevraagd en ongevraagd - van advies dient als het gaat om PR of aanverwante zaken.

Hoeveel tijd je wilt en kunt steken in deze vrijwilligersjob kun je helemaal zelf bepalen. Je kunt je werkzaamheden helemaal vanuit huis regelen: we hebben geen kantoor. We communiceren middels WhatsApp, telefoon, e-mail en Teams.

Enige kennis van de ziekte van Lyme (en/of andere tekenbeetziekten) is zeker gewenst. (Maar we kunnen je eventueel ook een "spoedcursus" geven.)

Over Stichting Tekenbeetziekten en infoTeek

Wij houden ons bezig met het voorlichten over, voorkomen van en onderzoek doen naar tekenbeetziekten, zoals de ziekte van Lyme. Wij zijn een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie: niemand binnen onze organisatie krijgt een financiële vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden. Alles dat we doen om onze doelstellingen te realiseren wordt bekostigd uit inkomsten van donateurs en sponsors.

Het voorlichtingsproject De Tekendoos wordt gemarket onder de naam infoTeek. Het ligt in de bedoeling om op termijn àlle voorlichtingsproject onder deze noemer te gaan scharen, waarvoor we een aparte website hebben gemaakt.

Al onze vrijwilligers - zo'n 30 m/v - werken vanuit huis.

We zouden het geweldig vinden je te mogen verwelkomen in ons zeer gedreven groepje mensen.

Aanmelden

Heel simpel: mail me!

(Ik ben Bea Werner en ben binnen het bestuur verantwoordelijk voor marketing & fondsenwerving).

Laatst gewijzigd: 31 jan. 2022